כתיבה בעקבות משוררים by dganit - Illustrated by צביה מלכה  - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

כתיבה בעקבות משוררים

by

Artwork: צביה מלכה

  • Joined Feb 2020
  • Published Books 2
כתיבה בעקבות משוררים by dganit - Illustrated by צביה מלכה  - Ourboox.com

כתיבה בעקבות משוררים- הקדמה

מאת: צביה מלכה

הכתיבה היצירתית היא “כלי” שבאמצעותו יכול כל תלמיד לתת ביטוי לעולמו הפנימי- חוויותיו, משאלותיו, חלומותיו ורגשותיו.

הכתיבה היצירתית בעקבות השירים שלמדו התלמידים תאפשר להם לבטא את רגשותיהם ואת מחשבותיהם. כתיבה זו תעניק לתלמידים דרך התמודדות עם משברים ומצוקות בפרט בתקופה הנוכחית.

מתוך ההיכרות של  השירים  שנלמדו כל תלמיד יבחר את השיר ואת הערך שעוררו בו רגשות של חיבור והזדהות.

התלמידים יפתחו ערכים של אמון, פתיחות וקבלה כלפי ביטויים ייחודיים של כל אחד מהתלמידים שמשתתפים בתהליך הכתיבה.

כל שיר מעלה ערך אחר. ובכתיבה יביע התלמיד כיצד הערך הזה מתקשר לעולמו.

סוגי הכתיבה האפשריים: שיר, סיפור, כתיבה אישית המביעה עמדה (כתיבה טיעונית).

3
כתיבה בעקבות משוררים by dganit - Illustrated by צביה מלכה  - Ourboox.com

השיר הראשון- “הווידוי הגדול”/ אמנון שמוש- אני והמשפחה

הערך: ערך ההקשבה וחשיבותו בתקשורת במשפחה ובכלל.

ההקשבה והדיבור ניתנו לאדם, כדי ליצור קשר וגשר. להקשבה יש חשיבות רבה בתקשורת בין בני אדם. היא מאפשרת קרבה והבנה  ומבטאת אכפתיות כלפי האחר.

בשיר: “הווידוי הגדול” הבן עסוק בענייניו ולא באמת מקשיב לאימו. הוא לא מגלה עניין בעולמה ובסיפורים שהיא מספרת לו. הוא מגלה חוסר סובלנות כלפיה (פער דורות).

כתוב שיר/ סיפור / כתיבה טיעונית בעקבות השיר על חוסר הקשבה בתוך המשפחה (כלפי ההורים או אחים/יות או כלפי חבר/ה… )

תאר את המקרה את מה שהרגשת/ חשבת.  

איך לדעתך הרגיש האדם שמולך?

מה גרם לכם לחוסר ההקשבה?

מה היו התוצאות של חוסר ההקשבה? האם מישהו נפגע?

מה הפסדת/ הרווחת  מחוסר ההקשבה?

תאר איך היית מרגיש אם היית מקשיב  לצד האחר?

5
כתיבה בעקבות משוררים by dganit - Illustrated by צביה מלכה  - Ourboox.com

השיר השני: “איך זה שכוכב”/ נתן זך

הערך:  גילוי החוזקות שבתוכי.

           הגשמת חלומות ושאיפות בזכות הכוחות הפנימיים הקיימים בי.

השיר: איך זה שכוכב”/ נתן זך מדבר על ערכים/ תכונות, שבאמצעותם ניתן להגשים שאיפות/חלומות/ הצלחות כמו: תעוזה, אומץ, מנהיגות, אחריות, נחישות, אמונה ועוד.

כתוב שיר/ סיפור / כתיבה טיעונית בעקבות השיר על הכוחות הפנימיים שבך שעזרו לך להצליח. הצלחה יכולה לבוא לידי ביטוי גם במעשים הפשוטים היומיומיים כמו: עזרה לחבר/ה,  התגברות על כעס, התגברות על פחד וקשיים בעקבות המצב הנוכחי (הקורונה), הגשמת מטרה בעזרת התמדה.

תאר את הפעולות שעשית כדי להצליח.

האם היו קשיים בהגשמת ההצלחה/ המטרה?

תאר את מה שהרגשת כשהצלחת? מה חשבת?

מה היו הכוחות הפנימיים שעזרו לך להצליח?

מה היו התוצאות של ההצלחה שלך? האם האחרים הבחינו בכוחות האלה? איך הם הגיבו?

מה הרווחת  מההצלחה הזאת? האם היית רוצה לשחזר אותה שוב? כיצד תעשה זאת?

האם לדעתך הכוחות האלה יסייעו לך להפוך למנהיג בחברה? מדוע? מה נדרש ממנהיג? האם תוכל להנהיג שינויים קטנים בעולמך? בסביבה שלך? מה תרצה לשנות? השינוי יכול לבוא לידי ביטוי בגישה שלך לאחר או בתחום החברתי כמו: התנדבות ועזרה בגיוס מצרכים לאנשים עם קשיים כלכליים שנפגעו מהקורונה או כל רעיון אחר….

 

7
כתיבה בעקבות משוררים by dganit - Illustrated by צביה מלכה  - Ourboox.com

 

השיר השלישי: “קו העוני”/ רוני סומק

השיר הזה מזמן הזדמנות בחירה באופטימיות ובתקווה. בחירה בצמיחה למרות  הקושי.

לכל אדם ישנה היכולת לבחור: האם לצמוח ולהתגבר על הקשיים ( אופטימיות ותקווה) או להיכנע לקושי ולהיכנס למצב של ייאוש ורחמים עצמיים.

הערך: תרומה לקהילה- במה אני יכול  לעזור לאחר, למרות שגם לי קשה? ( לפי האמירה: “לעשות לימון מלימונדה”)

בתקופת הקורונה נחשפנו לסיפורים מדהימים של אנשים, שאיבדו את פרנסתם ולמרות זאת יצאו להתנדב ולעזור לאחרים. למשל: אומנים שכבר חודשים רבים לא מתפרנסים התנדבו לארגן חבילות מזון לאנשים אחרים המתמודדים כמוהם עם קשיים כלכליים (כאלה שנותרו ללא יכולת כלכלית לרכוש מזון, מצרכים בסיסיים).

המשורר בשיר: “קו העוני” מחזק את כוח הבחירה הקיים באדם וטוען כי  יכול להיות שאדם יחיה בתנאים קשים שהמציאות הכתיבה לו. מציאות שנכפתה עליו כמו הקורונה, קשיים כלכליים, מגבלה פיזית ועוד… אך אותו אדם יכול לבחור באופטימיות ובתקווה. אדם כזה יחיה מתוך אמונה שיש לו קו אופק= תקווה לעשות שינוי ולצמוח מתוך המצב. אדם כזה יאמין שהכול פתוח לפניו בזכות החוזקות שבתוכו : כוח רצון, אמונה, שאיפות, דמיון, נחישות, תקווה, אופטימיות …

העושר אינו נמדד בכמות הרכוש שיש לאדם, אלא בכוחות הפנימיים שבתוכו!

9
כתיבה בעקבות משוררים by dganit - Illustrated by צביה מלכה  - Ourboox.com

כתוב שיר/ סיפור / כתיבה טיעונית בעקבות השיר:

כיצד תבחר לפעול במצב של קושי?

מה יעזור לך להתגבר?

מה תרוויח כשתתגבר על הקושי? מה תוכיח לעצמך?

מה תרגיש כשתעזור לאנשים אחרים שגם קשה להם?

מה לדעתך יהיו התגובות של האנשים שתעזור להם?

האם תרצה לחזור שוב על הגשת העזרה? מדוע?

 

 

11

 שאלות לסיכום?

  • במה תרמה לך הפעילות?

עד כמה הפעילות חיזקה את האמונה בעצמך, בכוחות הפנימיים שבך?

      ב. השוואה:

ערוך טבלה והשווה בין השירים ( התייחס לדומה ולשונה בין השירים על פי תבחינים שעלו בפעילות).

כתוב פסקת השוואה בין השירים. התייחס לערכים המשותפים ולמטרה המופיעים בכל השירים, תוך התייחסות לשונה ביניהם.

 

               בהצלחה

 

 

 

 

12
כתוב שיר/ סיפור / כתיבה טיעונית בעקבות השיר: כיצד תבחר לפעול במצב של קושי? מה יעזור לך להתגבר? מה תרוויח כשתתגבר על הקושי? מה תוכיח לעצמך? מה תרגיש כשתעזור לאנשים אחרים שגם קשה להם? מה לדעתך יהיו התגובות של האנשים שתעזור להם? האם תרצה לחזור שוב על הגשת העזרה? מדוע?
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content