Композиція
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Композиція

by

Artwork: Заграбчук Анатолій

  • Joined Mar 2021
  • Published Books 1

    Композиція – складова частина всіх видів мистецтва. Походить від латинського слова (соm – взаємно і postio – розміщення, тобто,взаєморозміщення). Композиція – це об’єднання художніх елементів у єдинеціле, що становить художній твір. Однією з умов художньої виразності творів
є композиційна якість. Вона складається з гармонійності, спів розмірності тацільності, що є важливим фактором естетичної досконалості творів ізасвідчує професійну майстерність і самобутню творчість автора.Гармонійність форми характеризується узгодженістю,відсутністю в композиції протиріччя між різними геометричними та фізичними (колір, маса, фактура)характеристиками.
Гармонійність. Співрозмірність форм частин композиції повинна бути у такому співвідношенні, яке створює правильний масштаб для зорового сприймання
кожної з них. Основу співрозмірності або масштабності становлять прийняті уявлення про нормальні розміри і маси, тих чи інших предметів та їхніх частин. Як і гармонійність так і співрозмірність форм – важлива умова
композиційної цільності.

2
Композиція by Anatolio - Illustrated by Заграбчук Анатолій - Ourboox.com

Виконайте завдання

 

 

4

                            Перегляньте відео >

 

 

5

Джерела інформаціі

https://www.youtube.com/

6
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content