Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Етнічний склад населення світу

вчитель географії та економіки Славутицького ліцею
  • Joined Apr 2021
  • Published Books 4
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com

 

 

 

Розрізняють поняття: етнос, народ, нація

 

 

Наука, що вивчає культуру,  устрій життя, походження та розселення народів має назву етнографія

 

( з грецької етнос – племя, народ  та графос – писати)

3

 

Етнос — стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території.

Форми етносу – племя, народність, нація

 

За даними ЮНЕСКО, на Землі проживає понад 4 000 різних етносів

 

У ході роз­витку етносу формуються характерні ознаки матеріальної та духов­ної культури, етнічна самосвідомість. 

Ознаки етносу:

власна мова, культурні цінності , розуміння своєї ідентичності (особливості менталітету)

4
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com

 

Народність — це спільнота людей, яка історично склалася на основі об’єднання племен і має спільні територіальні, мовні та економічні ознаки.

 

 

Коли спільні ознаки мови, культурних цінностей, територіальність мають стійкий характер, тоді народність стає нацією.

 

 

 

7
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com

Мова це основна особливість національної ідентичності країни, яка розвивається разом з країною та її народом.

Мова належить до унікальних явищ життя людини і суспільства. Мова утворилась одночасно з людиною

Мова обслуговує людину і суспільство

Мова є засобом спілкування між людьми

Мова єднає покоління, збирає і  зберігає духовне єство народу, національну картину світу, формує національну свідомість і культуру нації.

17
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com

Схожі за походженням, граматикою,  запасом  слів мови обєднуються у сім’ї  (мови, які мають понад 15% подібних слів, що часто вживаються під час спілкування).

 

Виділяють 420 мовних сімей (найвідоміших 20).

Існує близько 100 мов, які не відносяться до жодної мовної сім’ї.

 

Створення  сімей тісно повязано з розселенням людей, тому сусідні нації мають подібні мови

 

атлас стр.43 “Мовні сім’ї, групи та народи світу”

20
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com
Етнічний склад населення світу by Сополєва Галина - Ourboox.com

Домашнє завдання

 

1  параграф 54 опрацювати

2. Усно відповісти на питання після параграфа 54

3. Скласти сенкан за даною темою (записати в зошиті)

23
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content