למידה אפקטיבית מרחוק בתקופת הקרונה by salma - Illustrated by SALMA  - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

למידה אפקטיבית מרחוק בתקופת הקרונה

by

Artwork: SALMA

  • Joined Dec 2021
  • Published Books 4

וירוס הקורונה יצר מציאות חדשה רווית אתגרים בתחומי הפדגוגיה אך גם הזדמנות לפיתוח כיוונים חדשים. כדי להפיק תובנות להמשך, יצאנו ללמוד על המציאות שנכפתה עלינו בשנת 2019-2020, מנקודת המבט של חברי סגלי ההוראה ושל הסטודנטים.

2
למידה אפקטיבית מרחוק בתקופת הקרונה by salma - Illustrated by SALMA  - Ourboox.com

הלמידה בזמן הקרונה אופיינה בשינוי דרך הלמידה עבור חלק משמעותי מהסטודנטים. השינוי יצר חוסר ביטחון בקרב הסטודנטים לגבי מידת ההצלחה שלהם בסמסטר, וניכר כי הם עשו מאמצים רבים על מנת להצליח בלימודים:  למדו יותר באופן עצמאי  צפו בהיקף נרחב במפגשים המוקלטים שהיוו מקור חיוני ללמידה שלהם  קראו את חומרי הלימוד שבאתר  למרות שהגשת המטלות )ממ”נים( הוגדרה רשות, רובם בחרו להגיש אותם

4
למידה אפקטיבית מרחוק בתקופת הקרונה by salma - Illustrated by SALMA  - Ourboox.com

כ %70 מהסטודנטים הוותיקים דיווחו שיש הבדל בדרך שבה הם לומדים את החומר של הקורס בזמן הקרונה בהשוואה לסמסטרים קודמים.

6
למידה אפקטיבית מרחוק בתקופת הקרונה by salma - Illustrated by SALMA  - Ourboox.com

הסטודנטים ציינו שהם לומדים יותר באופן עצמאי ויותר צופים בשיעורים המוקלטים.

8

מי שינה יותר את דרך הלמידה 

סטודנטים שלא מנוסים בקורסים מקוונים: %81 מהסטודנטים שלא היה להם ניסיון קודם בקורס מקוון דיווחו על שינוי לעומת %57 מהסטודנטים שהיה להם ניסיון קודם.

9

מהם היתרונות של השיעור המקוון? שני היתרונות הבולטים שהועלו על ידי הסטודנטים, גם החדשים וגם הוותיקים היו:  האפשרות לצפות בהקלטה של השיעור )כ %50 מהמשיבים(: צפייה במפגש ההנחיה המוקלט עם אפשרות לצפייה חוזרת, התאמת קצב הצפיה וכתיבת סיכום בקצב האישי.  גמישות ונוחות )כ %40 מהמשיבים(: האפשרות לצפות במפגש ההנחיה מכל מקום, ללא צורך בנסיעה והגעה למרכזי הלימוד. יתרונות נוספים שהוזכרו בשכיחות נמוכה:  האפשרות לשאול שאלות בצ’ט: נוח לשאול בצ’ט שאלות מבלי שזה מפריע למהלך השיעור.  מעט הסחות דעת: מאפשר להשתיק את המשתתפים ורעשי רקע, קצב השיעור המקוון איטי ומאפשר להתרכז ולהיות ממוקדים בשיעור.  יעיל יותר: ההוראה ממוקדת, ברורה ויעילה יותר.

10

11

12
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content