EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ by Nurşah Özdemir - Illustrated by Nurşah Özdemir - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ

by

Artwork: Nurşah Özdemir

 • Joined Dec 2021
 • Published Books 2

5. SINIF 4. ÜNİTE

 

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

 1. Samimiyet nedir? Samimi davranmak nasıl olur? Fikirlerimizi sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.
 2. Temizlik çeşitleri nelerdir? Sizce temizlik ile ibadetler arasında nasıl bir ilişki vardır?
 3. Sevginin insan hayatındaki yeri ve önemi nedir? Düşüncelerimizi sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.
 4. İhlas kelimesinin anlamı nedir? Araştıralım.

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEĞİZ

 1. Peygamberimiz’in Allah (c.c.) sevgisini
 2. Peygamberimiz’in samimiyetini
 3. Peygamberimiz’in temizlik ilkelerini
 4. Peygamberimiz’in hayatında namazın yerini
 5. Peygamberimiz’in beşeri özelliklerini
 6. Amel-niyet ilişkisiyle ilgil bir hadisi

KAVRAMLAR

İhlas,

Risalet,

Amel,

Niyet,

Taharet,

Riya,

Ubudiyet,

Salat,

İhsan,

Eşref-i Mahlûkat,

Şemail.

2

   1. Peygamberimiz’in Allah Sevgisi

Allah (c.c.) insanı en güzel şekilde ve diğer varlıklardan üstün olarak yaratmıştır. Eşref-i mahlûkat (yaratılmışların en şereflisi) olan insanın yaşamını sürdürebilmesi için bir takım ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlardan biri de sevgidir. İnsan sevmek ve sevilmek isteyen bir varlıktır. Allah’ı sevmek ise bu sevginin en yüce olanıdır.

Peygamber Efendimiz bir çok konuda olduğu gibi Allah sevgisi konusunda da bizlere en güzel örnektir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz’e Habibullah (Allah’ın sevgilisi, sevgili kulu) denilmiştir. Allah(c.c.)’ın ” Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” emri ile Peygamberimiz de bir işe başlarken veya bir şeyler yer içerken yani her an Allah’ı zikretmiştir. Bizlere de Allah’ı zikretmemizi tavsiye etmiş ve örnek olmuştur.

3
4

2. Peygamberimiz’in Samimiyeti

Samimiyet,  sözlükte ”içtenlik, kalpten ve karşılıksız sevgi,bağlılık, doğrluk” anlamlarına gelir. Dini literatürde ise ihlas kavramı ile eş anlamlı olan samimiyet; ” tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme” olarak ifade edilir.

Samimiyet Peygamber Efendimiz’in hayatının her anını kuşatmış durumdadır. Bunu Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de şu ayetle bildirmiştir: ” Ey Muhammed! De ki: ”Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, âlemlerin Rabbi Allah içindir.”(En’am/162)

Samimiyet ve ihlas Peygamberimiz’in hayatında yanlızca ibadetlerinde değil insani ilişkilerinde de yer almaktadır. Peygamberimiz hanımıyla, çocuklarıyla, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla ve çevresindeki herkesle ilişkisinde, iletişiminde her zaman samimi ve içten olmuştur.

5

3. Peygamberimiz’in Hayatında Temizlik

İslam dininde temizliğe genel olarak taharet denilir. İslam dini toplumun mutlu ve sağlıklı olmasını hedefler. Bu nedenle dinimiz maddi ve manevi temizliğe büyük önem vermiştir.

Maddi temizlik; bedeni, elbiseyi, çevreyi vb. temiz tutmaktır. Manevi temizlik ise günahlardan kaçınmak ve güzel ahlaka sahip olmaktır. Bu konuyla ilgili Allah Teala, ”Elbiseni temiz tut, kötü şeyleri terk et.” ve … ”Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever.” buyurarak maddi ve manevi temizliğin önemini bizlere bildirmiştir.

6

 

7

 

 

8

4. Peygamberimiz’in Hayatında Namaz

Namaz yani salat Hz. Muhammed (s.a.v.)’e risalet görevinin verildiği yani peygamberlik görevinin verildiği zamanlarda Müslümanların az sayıda oluşu ve baskı altında oluşları sebebebiyle açıkça kılınamıyordu. Allah Teala’nın ” Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.” emri ile Peygamber Efendimiz insanları açıkça İslam’a davet etmeye başladı.

Peygamber Efendimiz ”Namaz, dinin direğidir.” buyurarak namazın İslam dini için ne kadar önemli olduğunu bilirtmiştir.

 

9

10

5. Peygamberimiz’in Beşerî Özellikleri

Allah (c.c.), peygamberleri insanlar arasından seçmiştir. Dolayısıyla Peygamber’imiz de insanlar arasından seçilmiş bir beşerdir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’in beşer oluşunu yani insani yönünü şu şekilde bildirmiştir: ” De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanıım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor.”

Başka bir ayette ise ”De ki: Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve fayda sağlama gücüne sahip değilim…” buyrularak Peygamber Efendimiz’in peygamberlik görevi nedeniyle herhangi bir olağanüstü güce veya insanlardan farklı özelliklere sahip olmadığını anlıyoruz.

Peygamberimiz her yönüyle olduğu gibi beşeri özellikleri yönüyle de insanlara örnek olmuştur. O, güler yüzlü, merhametli, elbisesinin söküğünü kendi diken, ev işlerinde ailesine yardımcı olan, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk ayırt etmeyen, konuştuğunda karşısındaki kişinin anlayacağı seviyede konuşan birisiydi.

11
12

6. Bir Hadis Öğreniyorum

İbadetler de içinde olmak üzere yaptığımız tüm iş ve davranışlara amel denir. Bir ameli yapmaya yönelmeye ve yapma amacımıza da niyet denilir.

Bu niyetin temiz olması, iş, davranış ve ibadetlerin sadece Allah (c.c.)’ın rızasını kazanmak için yapılması ise ihlas olarak adlandırılır. İhlasın zıttına ise riya deriz. Riya, davranışların gösteriş amacıyla yapılması anlamına gelir. Riya içinde yapılan davranışların Allah katında hiç bir değeri yoktur. Bu nedenle riyadan kaçınmalı, yapacağımız işlerde Allah rızasını gözeterek yapmalıyız.

13

ÜNİTE SONU ETKİNLİKLERİ

14
15
16

 

17
18

 

 

19
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content