שם תואר by shams allan - Illustrated by שמס עלאן - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

שם תואר

by

Artwork: שמס עלאן

  • Joined Feb 2022
  • Published Books 1

שם העצם הוא אחד מחלקי הדיבר והוא מתייחס לכל המילים בלקסיקון, שמצביעות על ישויות בעולם (למשל חפצים ובני אדם, כגון: איש, טלפון, יוסי, צעצוע, הם) ועל רעיונות מופשטים (למשל אהבהאחריות). שם העצם הוא מרכיב הבסיס (ה”ראש”) בכל צירוף שמני.

תפקידם התחבירי של שמות העצם נקבע בהתאם ליחסיהם עם שאר מרכיבי המשפט, ובהתאם להיררכיה שלהם בתוכו. זאת בניגוד לפועל כלומר שם העצם מגיע מלפני הפועל, למשל, שתפקידו התחבירי במשפט כנשוא הוא קבוע. כך, במשפט: “דני אכל תפוח”, שם העצם דני יתפקד כנושא המשפט, אולם במשפט “נורית פגשה את דני”, אותו שם עצם דני, יתפקד כמושא ישיר, משום שהיחסים שהוא מקיים עם הפועל הם אחרים.

2

3

4
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content