למידה פעילה by Soltana - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

למידה פעילה

  • Joined Jan 2023
  • Published Books 3

למידה פעילה או למידה ממוקדת-לומד :היא גישת הוראה הדורשת מהלומד להיות פעיל בתהליך הלמידה,
ולא רק לצרוך את התוכן באופן פאסיבי

2
למידה פעילה by Soltana - Ourboox.com

שיטת הלמידה הפעילה מאפשרת לתלמידים חופש בחירה רב יותר בנוגע לדרך בה הם מעדיפים ללמוד, לקצב למידתם ולחומרי הלימוד, ומעודדת יותר את השתתפותם בקבלת החלטות בכיתה.

4
למידה פעילה by Soltana - Ourboox.com

הלמידה הפעילה מנסה ליישם עקרונות אלה באמצעות שילוב שיטות של הוראה יחידנית, הממוקדת בילד, ושיטות האופייניות ללמידה שיתופית. מאפיינים אותה ארבעה ממדים עיקריים

  1. צמצום ההוראה הפרונטלית ושימת דגש על למידה    אינדיבידואלית וקבוצתית.

  2. מתן אפשרות לתלמיד ליזום את דרכי למידתו וליטול חלק משמעותי בקבלת החלטות לגביה.

  3. שימוש במגוון רחב של תוכניות לימודים אינדיבידואליות וחומרי לימוד המעודדים חשיבה עצמאית.

  4. יצירת אקלים כיתתי המושתת על יחסים חיוביים בין מורים לתלמידים ועל רמה גבוהה של מעורבות, השתתפות ומוטיבציה של תלמידים.

6

7

מידה פעילה מטילה על הלומד מידה רבה יותר של אחריות מאשר גישות פסיביות כמו הרצאות,  ומפתחת את יכולתו של הלומד להתאים את הלמידה שלו למצבים משתנים. למידה אקטיבית היא למידה משמעותית אשר מבנה אצל הלומד ידע חדש על גבי הידע הקיים באמצעות  יצירת  סכמות אישיות יעילות 

8
למידה פעילה by Soltana - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content