איך לייצר ולשתף סרטון אינטראקטיבי- playposit by soad - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

איך לייצר ולשתף סרטון אינטראקטיבי- playposit

by

  • Joined Jan 2023
  • Published Books 2

playposit הוא אתר המאפשר לנו להעלאת שאלות אל תוך הסרטון.

מגדירים מראש את השאלות ובאיזה ובוחרים מתי תופיע השאלה .

שמפעילים את הסרטון מופיעות השאלות שנכתבו בסרטון בדקה שהוגדרה מראש.

2

נראה מעניין.

וזה דבר חדש שאני למדת
3
איך לייצר ולשתף סרטון אינטראקטיבי- playposit by soad - Ourboox.com

קישור לסרטון לדוגמה

 

https://app.playpos.it/go/share/1698350/1625019/0/0/——–

 

5

6
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content