Збірник для вчителів та дітей
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Збірник компетентнісних задач

by

Artwork: Anastasiia Savrych

  • Joined Nov 2023
  • Published Books 1

Вступ

Любі колеги

У цій книзі ви знайдете розроблені з урахуванням сучасних вимог завдання з інформатики, призначені для учнів старших класів. Наша мета – розвинути компетентнісний підхід до вивчення інформатики та сприяти розвитку практичних навичок та креативного мислення серед учнів.

Книга включає в себе різноманітні завдання, які покривають різні аспекти інформатики, від програмування до роботи з веб-технологіями та обробки даних. Кожне завдання супроводжується докладними поясненнями та прикладами вирішення.

Ми сподіваємося, що ця книга стане незамінним джерелом матеріалів для вчителів та учнів, які бажають поглибити свої знання в галузі інформатики і готуються до викликів сучасного інформаційного світу.

2

 

 

 

розділ І

✨Програмування✨

3

Для того, щоб не навантажувати вас з самого початку книжки пропоную розв’язати наступний кросворд:

(щоб побачити всі питання прогорни вниз)
По горизонталі: 1. структура даних, яка дозволяє
зберігати кілька значень одного типу під одним ім’ям, і
доступ до кожного елемента здійснюється за
допомогою індексу.. 3. конструкція програмування, яка
дозволяє повторювати виконання певного блоку коду
або інструкцій до виконання певної умови..
4. програма, яка перетворює вихідний код програми,
написаної на вищорівневій мові програмування, у
виконуваний код машини для виконання на конкретній
апаратній платформі.. 6. чіткий набір інструкцій або
правил, які визначають послідовність дій для
вирішення конкретної задачі чи класу задач.. 8. процес
ідентифікації та виправлення помилок у програмному
коді для забезпечення правильного виконання
програми.. 10. наука і філософська галузь, що вивчає
принципи правильного виведення аргументів та
розуміння принципів правильного виведення в різних
областях розуміння та дослідження.. 11. екземпляр
класу в програмуванні, який може містити дані
(атрибути) і функції (методи), об’єднані в одному
сутності для подальшого використання та обробки в
коді.. 13. конструкція мови програмування, яка
дозволяє виконувати різні дії або блоки коду в
залежності від значення виразу або змінної..
По вертикалі: 2. точка взаємодії між користувачем та
системою, яка дозволяє обмінюватися інформацією чи
виконувати дії, забезпечуючи зручний доступ та
взаємодію з функціоналом програми чи пристрою..
5. написаний програмістом набір інструкцій або
команд, які вказують комп’ютеру, як виконувати певні
завдання чи обчислення.. 7. блок коду в програмуванні,
який виконує конкретну задачу, і може бути
викликаний з інших частин програми для
використання цієї задачі.. 9. символічне ім’я,
призначене для представлення або збереження
значення, яке може змінюватися в ході виконання
програми чи обчислення.. 12. команда або оператор в
програмуванні, яка вказує комп’ютеру виконати певну
операцію чи дію під час виконання програми..
14. шаблон або визначення для створення об’єктів, яке
включає в себе характеристики та поведінку, які спільні
для всіх об’єктів цього типу в програмуванні об’єктноорієнтованого стилю..

 

 

4
Збірник компетентнісних задач by Savrych Anastasiia - Illustrated by Anastasiia Savrych - Ourboox.com

Задача 1.”Треба подумати”

Учитель фізики дав завдання підготувати стенд, присвячений найпростішим механізмам – важіль, блок, похила площина. За допомогою пошуку в Інтернеті доберіть зображення та характеристики названих механізмів (принцип дії, призначення, застосування у техніці й живій природі тощо). Систематизуйте отриманий матеріал та запропонуйте власний проект стенду. Результат виконання подайте за допомогою презентації з використанням таблиць.

6
Збірник компетентнісних задач by Savrych Anastasiia - Illustrated by Anastasiia Savrych - Ourboox.com

Задача 2. “Допомога бабусі”

Ваша бабуся прийняла участь у розіграші від магазину «Червоний маркет» і отримала приз – оплату комунальних послуг за місяць, за умови, що вона становить 1000 гривень. Підготуйте платіжні документи у домашніх умовах. Розподіліть кошти таким чином, щоб оплата за опалення становила 47% від зазначеної суми виграшу, 20% від виграшу – водопостачання, 15% від решти – оплата за газ, решту ж суми – витрати ЖКГ. Напишіть просту програму, яка б обчислювала все замість вас. Використовуйте с++

8
Відповідь
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;
int main() {
// Виграш у розіграші
double prize = 1000.0;

// Розподіл відсотків
double heatingPercentage = 0.47;
double waterPercentage = 0.20;
double gasPercentage = 0.15;

// Обчислення сум для кожної категорії
double heating = prize * heatingPercentage;
double water = prize * waterPercentage;
double gas = prize * gasPercentage;
double otherExpenses = prize - heating - water - gas;

// Виведення результатів
cout << "Оплата за опалення: " << heating << " грн" << endl;
cout << "Оплата за водопостачання: " << water << " грн" << endl;
cout << "Оплата за газ: " << gas << " грн" << endl;
cout << "Витрати на інші комунальні послуги: " << otherExpenses << " грн" << endl;

return 0;
}
9

 

 

розділ ІІ

✨Презентація✨

10

У цьому розділі підручника ми зосереджуємося на розширенні знань та розвитку навичок учнів через цікаві та вдумливі завдання. Цей розділ пропонує школярам можливість вивчення матеріалу у формі презентацій, що полегшує засвоєння концепцій та сприяє їхньому глибокому розумінню. Представлені в цьому розділі завдання розроблені з урахуванням сучасних методів навчання, спрямованих на розвиток критичного мислення та практичних навичок, що допомагають учням активно застосовувати свої знання в різних сферах життя.

11

 

 

Задача 1.  «Екскурсія по місту»

Ваш клас збирається відвідати учень по обміну з іншого міста. Потрібно провести одноденну екскурсію свого міста. Мета екскурсії – ознайомитися з історичними пам’ятками.

Для зручності виконання завдання вам потрібна супутникова карта Запоріжжя та фотокартки історичних пам’яток міста.

Складіть маршрут вашої екскурсії по місту. До відвіданих міст додайте фотокартки пам’яток.

Результат оформить у вигляді презентації у Power Point чи Canva на вибір.

12
Збірник компетентнісних задач by Savrych Anastasiia - Illustrated by Anastasiia Savrych - Ourboox.com

 

 

 

 

 

Задача 2. «Подорож Україною»

Створи презентацію обраного місця подорожі, в якій цікаво обґрунтуй свій вибір. Прокладіть маршрут і визначити відстань від місця проживання до обраного пункту можна за допомогою онлайн-карти.  Для здійснення подорожі розрахуй її кошторис в ЕТ Excel для свого класу.

14
Збірник компетентнісних задач by Savrych Anastasiia - Illustrated by Anastasiia Savrych - Ourboox.com

Пропоную вам закріпити знання та переглянути відео:

 

16
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content