Interactive tasks workbook for Grade 2 by Halyna Danylenko - Illustrated by Halyna Danylenko - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Interactive tasks workbook for Grade 2

by

Artwork: Halyna Danylenko

 • Joined Jan 2022
 • Published Books 2

Interactive additional tasks for grade 2. All the tasks are based on Smart Junior 2. The tasks can be used as a revision of the learnt material, as additional material for summing up or for fun. Teacher can use the tasks in class on Interactive Whiteboard and during a distance learning as well. The tasks are clear and structured according to the topics. They are different and interesting and may help students remember words easily and in a funny way.

Enjoy using the eBook! 

Інтерактивні додаткові завдання для 2 класу з англійської мови. Завдання розроблені відповідно до підручника з англійської мови Smart Junior 2 (автори Г. К. Мітчелл, Марілені Малкогіані). Завдання можна використовувати для повторення вивченого матеріалу, як додаткові завдання при узагальненні чи для розваги. Вчитель може використовувати посібник у класі на інтерактивній дошці, або під час дистанційного навчання. Завдання зрозумілі і погруповані по темах, різноманітні та цікаві, допоможуть учням легко та в ігровій формі запам’ятати слова. 

Приємного користування!

2

Content:

 1. My Family (Family members, Family tree)
 2. School and school things (Classroom objects, Colours, Numbers, Prepositions of place)
 3. My Town (Places in a town)
 4. Holidays (Birthday Party, Mother’s Day)
 5. My Friends (Pets. Appearance)
 6. My favourite food (Healthy food, junk food)
 7. Clothes and Seasons

 

 

Зміст:

 1. Моя сім’я (Члени родини, Сімейне дерево) 
 2. Школа і шкільні речі (Предмети в класі, Кольори, Цифри, Прийменники місця)
 3. Моє містечко (Назви місць)
 4. Свята (Свято дня народження, День Матері)
 5. Мої друзі (Домашні улюбленці, Зовнішність)
 6. Моя улюблена їжа (Здорова їжа, шкідлива їжа)
 7. Одяг та Пори року
3

MY FAMILY

Video 1 “Family members. Vocabulary” – watch and repeat the words, try to remember them, then do some interactive tasks

Відео 1 “Члени родини” – подивіться і повторіть слова по темі, спробуйте запам’ятати їх, потім виконайте кілька цікавих інтерактивних завдань

 

 

4

5

6

7

Video 2 “Family tree” – watch the video and learn what is a family tree, then do an interactive task

Відео 2 “Родинне дерево” – подивіться відео та вивчіть, що таке родинне дерево, виконайте цікаве інтерактивне завдання

8

9

Video 3 “I love you, you love me” – listen to the song and do the task

Відео 3 “Я люблю тебе, ти любиш мене” – дивимось і слухаємо пісню, намагаємося запам’ятати, потім виконуємо завдання

10

11

SCHOOL AND SCHOOL THINGS

Video 1 “. Classroom objects. Vocabulary” – watch and repeat, remember the words, then do some interactive tasks

Відео 1 “Шкільні предмети” – дивіться і повторюйте слова, запам’ятайте їх, потім виконайте інтерактивні завдання

12

13

14

Video 2 “Colours” – listen, repeat and remember the colours then do an interactive task

Відео 2 “Кольори” – слухайте, повторюйте і запам’ятовуйте назви кольорів, виконайте інтерактивне завдання

15

16

17

Video 3 “Numbers 1 – 20” – repeat the numbers and try to remember them, then do a task

Відео 3 “Числа 1 – 20” – повторюйте числа і намагайтесь запам’ятати, потім виконайте завдання

18

19

20

21

Video 4 “Prepositions  in/ on/ under”

Watch the video attentively and learn the prepositions, then do a task

Відео 4 “Прийменники  в/ на/ під”

Уважно дивіться відео та вивчіть прийменники, потім виконайте завдання

 

22

23

MY TOWN

Video 1 “Town” – watch the video and learn the names of places in a town. Do some interactive tasks

Відео 1 “Містечко” – подивіться відео та вивчіть назви місць у містечку. Виконайте інтерактивні завдання

24

25

HOLIDAYS

Video 1 “Birthday Party. Vocabulary” – watch, listen and repeat Birthday words, try to remember them and do a task

Відео 1 “День народження” – дивіться, слухайте і повторюйте слова по темі День Народження, запам’ятайте їх та виконайте завдання

26

27

Video 2 “Mother’s Day. Vocabulary” – watch the video and remember words   related to the celebrating Mother’s Day. then do an interactive  task

Відео 2 “День Матері. Лексика” – дивимося відео та запам’ятовуємо слова, які відносяться до теми святкування Дня Матері. Виконуємо інтерактивне завдання 

28

29

MY FRIENDS

Video 1 “Pets” – watch the video and review the names of pets. Then do an interactive task

Відео 1 “Домашні улюбленці” – подивіться відео та пригадайте назви домашніх тваринок. Виконайте інтерактивне завдання

30

31

Video 2 “My face” – watch and remember parts of the face. Then do an interactive task

Відео 2 “Моє обличчя” – подивіться і запам’ятайте частини обличчя. Виконайте інтерактивне завдання

32

33

34

MY FAVOURITE FOOD

Video 1 “Food” – listen to the song and remember healthy and junk food. Then do an interactive task

Відео 1 “Їжа” – послухайте пісню і запам’ятайте яка їжа здорова, а яка шкідлива. Виконайте інтерактивне завдання

35

36

37

CLOTHES AND SEASONS

Video 1 “Clothes” – watch and repeat the words. Try to remember them. Then do an interactive task

Відео 1 “Одяг” – дивимося і повторюємо слова. Намагайтеся запам’ятати їх. Зробіть інтерактивне завдання

38

39

Video 2 “Seasons” – listen and sing, try to remember the names of seasons. Do an interactive tasks

Відео 2 “Пори року” – послухайте і заспівайте пісню про пори року, запам’ятайте їх. Виконайте інтерактивне завдання

40

41

 

 

42
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content