Функції by Nastia - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Функції

  • Joined Dec 2023
  • Published Books 1

 

 

 

 

 

Функція — це така залежність, при якій кожному значенню х з деякої множини відповідає єдине значення змінної у. Записують це: y=f(x). Змінну х- називають незалежною змінною, або аргументом. Змінну у- називають залежною змінною, або функцією.

2

 

 

 

 

 

Усі значення, яких набуває незалежна змінна х називають областю визначення функції. Позначають буквою D. Усі значення, яких набуває залежна змінна у називають областю значення функції або множиною значень функції та позначають буквою Е.

3

 

 

 

 

 

Функцію у=f(x) називають зростаючою, якщо більшому значенню аргументу x відповідає більше значення функції у= f(x)

Функцію у= f(x) називають спадною, якщо більшому значенню аргументу x відповідає менше значення функції у= f(x)

4
Види функцій
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content