עזרה לזולת by orel ben yzhak - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

עזרה לזולת

  • Joined May 2016
  • Published Books 2

לעזור לאחר זה תמיד המעשה הנכון, בלי הקשר למחיר.

2
עזרה לזולת by orel ben yzhak - Ourboox.com

לעזור זה תמיד חברי.

4
עזרה לזולת by orel ben yzhak - Ourboox.com

עזור לחברך לקום כאשר הוא נופל.

6
עזרה לזולת by orel ben yzhak - Ourboox.com

עזור למבוגרים מימך, יום יבוא וגם אתה תהיה מבוגר.

8
עזרה לזולת by orel ben yzhak - Ourboox.com

כולם יכולים לעזור מכל עדה,צבע,מין,וגזע. עזרה תמיד תתקבל בברכה.

10
עזרה לזולת by orel ben yzhak - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content