SCHOOL IN THE CITY אשכול איתן חולון

by lea doody

Artwork: גננת מובילה-לאה דודי

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

SCHOOL IN THE CITY אשכול איתן חולון

by

Artwork: גננת מובילה-לאה דודי

  • Joined Mar 2016
  • Published Books 2

ילדי הגנים בחולון חווים למידה במרחב העירוני

SCHOOL IN THE CITY

 

2

מטרות 

לפתח את נושא הלמידה במרחב העירוני, בגני הילדים

פיתוח למידה ישירה, ע”י הוצאת הילדים אל מחוץ לגן

מיפוי הסביבה הקרובה של כל האשכול וקבלת מפה של המרחב האשכולי

פיתוח פעילויות להתנסויות של הילדים במרחב שמופה ע”פ הנושאים שהסביבה מזמנת

3
 גן הדר – גן חובה
גננת – הילי פרנקו
למידה במרחב העירוני – הדיונות בחולון
מטרות
הנחלת ערך שימור הטבע
חיבור רגשי ותחושת שייכות למקום ולסביבה בה אנו חיים
 העמקת ההיכרות עם הסביבה הקרוב
הפעילות
תחילת החקר בסיפור: “שועלי שועלון בחולות חולון
בחולות חולון הילדים נחשפו לראשונה לחשיבות הדיונות לבע”ח
בתהליך הלמידה הילדים נחשפו לחקר, מהו חקר, כיצד חוקרים את הסביבה ולבעלי חיים חדשים שלא ידעו שקיימים בעירנו
הילדים הבינו שלפעמים הקידמה באה על חשבון הטבע
 ביום המשפחה קיימנו פעילות חקר דיונות הורים וילדים בשיתוף עם מוזיאון חוסמסה
 פעילויות החקר התרחשה גם בגן וגם מחוץ לגן -בחולות ושילבה את תחומי הדעת מדעים, אזרחות, זאולוגיה וגאוגרפיה
במהלך הפעילות הילדים צלמו בעלי חיים ואת העקבות שלהם, קראו מידע באינטרנט ביחד עם הגננת, יצרו עקבות בחול קינטי, חיקו את תנועת בעלי החיים שפגשו בחולות ותכננו וביצעו הפגנה לתמיכה ושמירת הטבע בכלל ושימור החולות בחולון
הערך המוסף
למידה בטבע היא למידה משמעותית, ערכית וחוויתית
שמירה על בעלי החיים ויופיין של הדיונות
שמירת הדיונות כריאה ירוקה. לקראת חג ל”ג בעומר הילדים המליצו שלא לקיים מדורות בחולות כדי לשמור על בעלי החיים
4
SCHOOL IN THE CITY אשכול איתן חולון by lea doody - Illustrated by גננת מובילה-לאה דודי - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content