לימוד הנדסה באמצעות שירה by SAMAHER - Illustrated by צוות המתמטיקה - ב
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

לימוד הנדסה באמצעות שירה

by

Artwork: צוות המתמטיקה - ב"ס עארה ב

  • Joined Aug 2016
  • Published Books 1

الاشكال الهندسية للصف الاول

צורות הנדסיות לכתה א

مربع ריבוע

مثلث משולש

دائرة מעגל

2

3

أنواع الخطوط للصف الثاني

סוגי הקווים לכתה ב

الخط المنحني  הקו העקום

الخط المنكسر  הקו השבור

الخط المستقيم  הקו הישר

4

5

6
לימוד הנדסה באמצעות שירה by SAMAHER - Illustrated by צוות המתמטיקה - ב"ס עארה ב - Ourboox.com

أنواع الزوايا للصف الثالث ومقدارها

סוגי הזויות לכתה ג והערך שלהן

 

زاوية حادة 0- 89

زاوية قائمة 90

زاوية منفرجة 91- 179

 

 

8

9

انواع المثلثات للصف الرابع

סוגי המשולשים לכתה ג

לפי זויות

לפי צלעות

10

11

صفات الاشكال الرباعية للصف الخامس 

תכונות הצורות הריבועיות לכתה ה

12

13

اسماء واشكال المجسمات – للصف السادس

שמות וצורות הגופים – כתה ו

14

15
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content