תיבת נוח by danielle - Illustrated by ענבל גופר ודניאל בוטביקה - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

תיבת נוח

by

Artwork: ענבל גופר ודניאל בוטביקה

  • Joined Jan 2015
  • Published Books 1

נוח איש צדיק ותמים היה בדורותיו.

אדם הגון וישר,טוב לב, ואדיב לשאר בני האדם.

 

 

2
תיבת נוח by danielle - Illustrated by ענבל גופר ודניאל בוטביקה - Ourboox.com

 

בתקופה זו כל בני האדם מלבדו היו רעים. בני האדם היו חוטאים לה’ והיו נוהגים ברוע ומרמה איש לרעהו. 

ה’ החליט להעניש את בני האדם, להביא מבול על הארץ,להשמיד את כל מה שברא ולהתחיל מחדש.

ה’ ציווה על נוח לבנות תיבה שתגן עליו ועל בני משפחתו מהמבול.

 

4
תיבת נוח by danielle - Illustrated by ענבל גופר ודניאל בוטביקה - Ourboox.com

 

אבל נוח לא נכנס לתיבה לבד!

” ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התיבה להחיות אתך , זכר ונקבה יהיו ” .

ה’ ציווה על נוח לקחת זוג- זכר ונקבה מכל החי ולעלות אותם לתיבה בשביל שתהיה המשכיות לכל בעלי החיים לאחר המבול.

 

6
תיבת נוח by danielle - Illustrated by ענבל גופר ודניאל בוטביקה - Ourboox.com

ה’ החל מבול גדול על כל הארץ. המבול שטף כל חלקת אדמה בארץ,החריב והרס הכל. כל בני האדם הרעים מתו במבול ועימם גם החיי והצומח שלא נכנסו לתיבה. 

המבול נפסק , ונח רוצה לדעת אם אפשר לצאת מהתיבה .הוא לא ידע אם יש אזור יבש בכל הארץ שבו יוכל לעצור.

אבל איך יעשה זאת? בעזרת היונה.

 

8
תיבת נוח by danielle - Illustrated by ענבל גופר ודניאל בוטביקה - Ourboox.com

 

 

נוח שלח יונה לבדוק אם יש מקום יבש בארץ.

היונה חזרה לתיבה כי לא מצאה מקום לעמוד בו ונוח הבין שהמבול ממשיך.

כעבור מספר ימים,שלח נוח בפעם השניה את היונה והיא חזרה עם עלה של זית. נוח הבין כי מפלס המים ירד .

 

 

 

10
תיבת נוח by danielle - Illustrated by ענבל גופר ודניאל בוטביקה - Ourboox.com

 

בפעם השלישית בה שלח נוח את היונה היא לא חזרה יותר.

נוח הבין שהיונה מצא מקום יבש לעצור בו ולכן איננה שבה אל התיבה.

נוח הבין שאפשר לצאת מהתיבה,

המבול נגמר!

ה’ הפסיק את המבול כי רצה לעשות שלום עם בני האדם ולהתחיל מחדש.

לכן מאז סיפור המבול יונה עם עלה של זית היא סמל לשלום!

 

 

 

 

 

 

12
תיבת נוח by danielle - Illustrated by ענבל גופר ודניאל בוטביקה - Ourboox.com

 

” והיתה הקשת בענן , … לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה ” …

אלוהים סולח לבני האדם והוא מצטער שהרג את בעלי החיים שלא חטאו בדבר.

ה’ מצטער שהחריב את כל אשר ברא רק משום שרצה להעניש את בני האדם,לכן הוא מבטיח לנוח שלעולם לא יפיל מבול נוסף על הארץ.

 

מהו הסימן שאלוהים נותן כדי להבטיח שלא יהיה יותר מבול ושהוא סלח על החטאים?

קשת בענן!

 

 

 

14
תיבת נוח by danielle - Illustrated by ענבל גופר ודניאל בוטביקה - Ourboox.com

 

הסוף

 

16
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content