Atatürk'ten Çocuklara
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

ATATÜRK ve ÇOCUK

by

Artwork: Özkan SEYREK (Educator, teacher)

  • Joined Nov 2016
  • Published Books 23

Bir milletin ilerlemesindeki temel taş çocuklardır! Çocuklara gereken değeri verirseniz, ilgiyi, şefkati gösterirseniz, onlar da bir gökkuşağı edasıyla geleceği renklendireceklerdir. 

İşte, 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten; Çocuklar için söylenmiş 15 değerli söz.

2
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”

4
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

6
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.”

8
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.”

10
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.”

12
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! 

14

Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir.”

15

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.

16
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.”

18
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.”

20
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır.”

22
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!”

24
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”

26
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.”

28
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

30
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com

“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”

32
ATATÜRK ve ÇOCUK by ozkaan - Illustrated by Özkan SEYREK (Educator, teacher) - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content