Технології розвитку творчого мислення
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Технології розвитку творчого мислення

by

Artwork: Тетяна Король ПВШм-1-15-2о.м

  • Joined May 2017
  • Published Books 1

Поняття творчого мислення

 

Творче мислення — це нестандартний, оригінальний тип мислення, здатний привести до несподіваних рішень чи нових відкриттів. Воно потрібне у кожній професії: в ІТ, в торгівлі, військовій справі, журналістиці, юриспруденції.

 

Креативність — творча, новаторська діяльність; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактора».

2

 

Розлянемо основні види творчого мислення

3

Одним з найвідоміших дослідників творчого мислення є – Джо Пол Гілфорд — американський психолог, професор.

Гілфорд займався дослідженнями інтелекту в областях пам’яті, мислення, уваги, творчості і темпераменту, вказав на принципове розходження між двома типами розумових операцій: конвергенцією і дивергенцією.

Конвергентне мислення актуалізується в тому випадку, коли людині, яка вирішує задачу, потрібно на основі множини умов знайти єдине вірне рішення. В принципі, конкретних рішень може бути і декілька (безліч коренів рівняння), але ця множина завжди обмежена.

Дивергентне мислення визначається як «тип мислення, який іде в різноманітних напрямках».

4

Прекрасний приклад дивергентності мислення )

5

Особливості творчого мислення

1. Оригінальність – здатність продукувати незвичні ідеї, образи, асоціації, відповіді. Творча людина майже завжди і скрізь прагне знайти своє власне, відмінне від інших рішення;

2. Семантична гнучкість – здатність бачити об’єкт під новим кутом зору, знаходити можливості його нове використання, розширювати функціональне застосування на практиці;

3. Образна адаптивна гнучкість – здатність змінити сприйняття об’єкта таким чином, щоб бачити його нові, приховані від спостереження сторони;

4. Семантична спонтанна гнучкість – здатність продукувати різноманітні ідеї у невизначеній ситуації, зокрема в такій, яка не містить орієнтирів для цих ідей.

6

Хочете розвити власне творче мислення?) Ознайомтеся з відео!

7

Створення геніальних текстів, розробка проекту чи просто генерування ідей не легка справа. Пропоную вам прості вправи на розвиток креативного мислення.

1.Зіставте подані поняття, спробуйте знайти між ними щось спільне. Придумайте божевільну історію в яку і помістіть вигаданий взаємозв’язок. сірник/хмара риба /будівельник сукня/вишня вітер/телефон. Розмістіть ваші історії на прикріпленій дошці

2. Візьміть будь-який іменник і напишіть у стовпчик 10 прикметників, які йому підходять. Наприклад, капелюх — великий, зелений, теплий, модний, гарний тощо. Це було легко. А тепер спробуйте знайти 10 прикметників, які цьому іменнику не підходять. Це не просто.))) Розмістіть виконане завдання на дошці.

8

Цікаво?) Спробуй зробити якнайбільше варіантів!

9
Технології розвитку творчого мислення by Tatyana Korol - Illustrated by Тетяна Король ПВШм-1-15-2о.м - Ourboox.com

Навіть якщо людина має задатки креативності, проявам творчого мислення можуть заважати так звані бар’єри прояву креативності.

Перш за все, перед тим, як перейдемо власне до виокремлення видів бар’єрів проявлення креативності, доцільним буде дати загальне визначення поняттю бар’єра.

Бар’єр визначають, як перешкоду, збій, зупинку або перерву в діяльності.

Бар’єр: вплив попереднього досвіду на сприйняття людини, коли «впізнається» раніше вибудована у свідомості конструкція.

Психологічний бар´єр — наслідок невідповідності зовнішніх впливів (подразників) внутрішньому “Я” (інтересам, потребам, спрямованості особистості тощо), через що формується негативне ставлення до “подразників”, прагнення захиститися від нього.

11

Ознайомтеся з літературою щодо розвитку

творчого мислення

12

Пройдіть тест на знання основних поннять теми

13
Технології розвитку творчого мислення by Tatyana Korol - Illustrated by Тетяна Король ПВШм-1-15-2о.м - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content