פריט 33
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

פריט 33: בעלות פסיכולוגית על תוצרי למידה שיתופיים

by

Artwork: אנאל רשף וחגית ללום

  • Joined Jun 2017
  • Published Books 3
אותה האדם אמור להפוך מהתחושה האינדיווידואלית שלי לתחושה הקולקטיבית שלנו. כאשר אותה התחושה תשתנה היא תאפשר לאדם לעבוד עבודה בזוגות

בעלות פסיכולוגית על תוצרי למידה נובעת מן התחושה ש…..

על כן כל כך חשוב לזכור כי בעלות שיתופית קשורה בראש ובראשונה

לתחושה!!!

3

לפעמים על מנת להעריך משהון צריך לזכור ש….

4
אותה האדם אמור להפוך מהתחושה האינדיווידואלית שלי לתחושה הקולקטיבית שלנו. כאשר אותה התחושה תשתנה היא תאפשר לאדם לעבוד עבודה בזוגות

הבא נתגרל מילים ואסוציאציות:

 

שלום

6

בעלות פסיכולוגית נעשת למשל כאשר ילד נכנס לאתר וצובע ! הוא מרגיש כי הוא

 

 

7
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content