Українська народна казка “Івасик-Телесик” by KrisPolishchuk - Illustrated by Дизайнерська робота Христини Поліщук - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Українська народна казка “Івасик-Телесик”

by

Artwork: Дизайнерська робота Христини Поліщук

  • Joined Dec 2017
  • Published Books 1

Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба: «Хто нашої й смерті догляне, що в нас дітей нема?» От баба й просить діда:
– Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати; от буде мені хоч забавка!
Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку… Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає:
Люлі-люлі, Телесику,
Наварила кулешику,
Буду тебе годувати.
Колихала-колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці – аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати! Та й назвали того сина Телесиком.
Росте той синок й росте – і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього.

2
Українська народна казка “Івасик-Телесик” by KrisPolishchuk - Illustrated by Дизайнерська робота Христини Поліщук - Ourboox.com

От як підріс він, то й каже:
– Зробіть мені, тату, золотий човник і срібнеє весельце, буду я рибку ловити та вас годувати!
От дід зробив золотий човник і срібнеє весельце, спустили на річку, він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть – і знову поїде. А мати йому їсти носить. Та й каже:
– Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі!
От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе:
Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!
Телесик почув.
– Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя матінка снідати принесла.
Пливе. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити.

4
Українська народна казка “Івасик-Телесик” by KrisPolishchuk - Illustrated by Дизайнерська робота Христини Поліщук - Ourboox.com

А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом:
Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!
А він чує.
– То ж не моєї матінки голос! Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі!
Махнув весельцем – човник і поплив. А змія стояла-стояла та й пішла від бережка геть.
От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе:
Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!
Він почув:
– Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя матінка мені обідати принесла.
Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову.

6
Українська народна казка “Івасик-Телесик” by KrisPolishchuk - Illustrated by Дизайнерська робота Христини Поліщук - Ourboox.com

А змія приходить до берега та знов товстим голосом:
Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!
А він почув, що не материн голос, та махнув весельцем:
– Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі!
Човник і поплив далі.
Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля:
– Ковалю, ковалю! Скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері!
Коваль і скував. Вона пішла до бережка й стала кликати:
Телесику, Телесику!
Приплинь, приплинь до бережка!
Дам я тобі їсти й пити!
А він думав, що то мати.
– Ближче, ближче, човнику, до бережка! То ж мені матінка їсти принесла!
Та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати.

8
Українська народна казка “Івасик-Телесик” by KrisPolishchuk - Illustrated by Дизайнерська робота Христини Поліщук - Ourboox.com

– Зміючко Оленко, відчини!
Оленка й відчинила, змія ввійшла в хату.
– Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти.
Та й полетіла кликати гостей.
От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається а тоді й каже:
– Сідай, Телесику, на лопату!
А він каже:
– Коли ж я не вмію,– як його сідати?
– Та вже сідай! – каже Оленка. Він і положив на лопату руку.
– Так? – каже.
– Та ні-бо: сідай зовсім! Він положив голову:
– Отак, може?
– Та ні-бо, ні! Сідай увесь!
– А як же? Хіба так? – та й поклав ногу.
– Та ні-бо,– каже Оленка,– ні, не так!
– Ну, так покажи ж,– каже Телесик,– бо я не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч, і заслінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями.

10
Українська народна казка “Івасик-Телесик” by KrisPolishchuk - Illustrated by Дизайнерська робота Христини Поліщук - Ourboox.com

– Зміючко Оленко, відчини!
Не чути.
– Зміючко Оленко, відчини!
Не озивається.
– От вража Оленка, вже десь повіялась.
От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, вийняла з печі, та й їдять – думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили надвір та й качаються по траві.
– Покочуся, повалюся, Телесикового м’ясця наївшись!
А Телесик із явора:
– Покотіться, поваліться, Оленчиного м’ясця наївшись!
Вони слухають… Де це? Та знов:
– Покочуся, повалюся, Телесикового м’ясця наївшись.
А він знову:
– Покотіться, поваліться, Оленчиного м’ясця наївшись!
Вони далі:
– Що воно таке?

Давай шукати, давай дивитися, та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли-гризли аж зуби поламали, а не перегризуть.
Кинулись до коваля:
– Ковалю-ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти!

Коваль і скував. Вони як почали знову… От-от уже перегризуть.

12
Українська народна казка “Івасик-Телесик” by KrisPolishchuk - Illustrated by Дизайнерська робота Христини Поліщук - Ourboox.com

Коли летить табун гусей. Телесик їх і просить:
Гуси-гуси, гусенята!
Візьміть мене на крилята
Та понесіть до батенька,
А в батенька їсти, й пити,
Ще й хороше походити!
А гуси й кажуть:
– Нехай тебе середні візьмуть!
А змії гризуть-гризуть… Аж летить знову табун гусей. Телесик і просить:
Гуси-гуси, гусенята!
Візьміть мене на крилята
Та понесіть до батенька,
А в батенька їсти, й пити,
Ще й хороше походити!
Так і ці йому кажуть:
– Нехай тебе задні візьмуть!

14
Українська народна казка “Івасик-Телесик” by KrisPolishchuk - Illustrated by Дизайнерська робота Христини Поліщук - Ourboox.com

А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть, відпочинуть та й знов… Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить:
Гуси-гуси, гусенята!
Візьміть мене на крилята
Та понесіть до батенька,
А в батенька їсти, й пити,
Ще й хороше походити!
І ці кажуть:
– Нехай тебе заднє візьме!
Та й полетіли.

Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти! Коли це летить собі одне гусеня: відбилося – насилу летить, Телесик до нього:
Гуся-гуся, гусенятко!
Візьми мене на крилятко
Та понеси до батенька,
А в батенька їсти, й пити,
Ще й хороше походити!
От воно:
– Сідай! – каже та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе. А змія за ним – ледве не вхопить його – женеться. Та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призьбі, а само ходить по двору, пасеться.

16
Українська народна казка “Івасик-Телесик” by KrisPolishchuk - Illustrated by Дизайнерська робота Христини Поліщук - Ourboox.com

От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, та виймає в печі, і каже:
– Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок! А Телесик знадвору: – А мені?
То це вона знову виймає пиріжки та:
– Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені!
А Телесик знову:
– А мені?
Вони й почули. Що це?
– Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає?
– Та то, – каже дід, – мабуть, так учувається.
Та знов баба:
– Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені!
– А мені? – каже з призьби Телесик.
– Отже, таки озивається! – говорить баба та зирк у вікно – аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати, та вхопили його, та внесли в хату, та такі раді…
А гусятко ходить по двору, то мати й побачила.
– Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу.
А Телесик каже:
– Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його! Коли б не воно, то я б у вас і не був.
От вони нагодували його, й напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло.
От вам казочка, а мені бубликів в’язочка.

18
Українська народна казка “Івасик-Телесик” by KrisPolishchuk - Illustrated by Дизайнерська робота Христини Поліщук - Ourboox.com

20
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content