các vị vua đã không đủ cao – Illustrations by Danny Kerman by Mel Rosenberg - מל רוזנברג - Illustrated by Danny Kerman - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

các vị vua đã không đủ cao – Illustrations by Danny Kerman

by

Artwork: Danny Kerman

After fruitful careers as a scientist and inventor I've gone back to what I love most - writing children's books Read More
  • Joined Oct 2013
  • Published Books 1552

Khi hoàng tử Median còn trẻ, ông mơ ước trở nên cao hơn rất nhiều so với tất cả trẻ em khác ở trong nước. Tuy nhiên, ông đã không đạt được. Ông không nhỏ nhưng ông cũng không cao.

2
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

Một ngày, ông trở thành vua. Ông đã lớn lên và không phải là nhỏ. Tuy nhiên, ông cũng không cao.

4
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

Nhà vua cho gọi người thợ kim hoàn hoàng gia.
“Hãy cho tôi một chiếc vương miện lớn hơn”, King Median dặn.
Nhưng ngay cả với một vương miện lớn hơn, vẫn còn những người cao hơn vua.
Điều này làm ông rất khó chịu.
“Mang cho tôi người thợ giày hoàng gia”, ông nói với chư hầu của ông.

6
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“Thợ giày, hãylàm cho tôi đôi giày cao nhất trong vương quốc”,nhà vua nói, và người thợ giày đã làm. Nhưng ngay cả khi vua Median đeo vương miện và giày mới của mình, vẫn có những người cao hơn trong vương quốc.

8
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“Xây cho tôi một cái ngai vàng cao hơn nữa”, ông chỉ huy người thợ mộc hoàng gia.
Người thợ mộc xây cho ông một ngai vàng rất cao.
Nhưng vẫn còn vài người trong vương quốc cao hơn so với nhà vua.

 

 

10
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“Truyền lệnh cho tất cả những người cao lớn trong nước cúi xuống và không bao giờ được đứng thẳng dậy một lần nữa”, ông hét lên.
Và nó đã như thế.
Đến thời điểm này, nhà vua đã thực sự rất cao.
Nhưng một ngày, ông thấy một con bướm bay trên đầu mình.

12
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“bắt con bướm”, ông nói với các trợ lý của ông. “Không có gì được cao hơn vua”.
Trợ lý của vua đuổi theo sau con bướm nhưng nó bay cao vào không khí.

14
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

Nhà vua đã rất tức giận. “Tôi cần phải cao hơn tất cả các sinh vật”, ông nói.
Ông kêu gọi các kỹ sư của hoàng gia.
“Xây cho tôi một cái tháp”, ông nói với họ.

16
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

Các kỹ sư xây dựng một tòa tháp cho nhà vua. Anh ấy bây giờ rất cao, cao hơn tất cả những người trong vương quốc của mình.
Trong một khoảnh khắc, ông đã được hạnh phúc.
Ngay sau đó một con chim bay qua đầu mình.
Nâng cao hơn tôi”, ông nói với các kỹ sư.

 

 

18
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“Cao hơn”, nhà vua nói. “và cao hơn nữa”. Và các kỹ sư đã xây một cái tháp rất cao
Và thậm chí cao hơn.

20
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

Đến thời điểm này, tòa tháp của nhà vua cao đến nỗi đầu của ông ở trong những đám mây.
Ông không thể nhìn thấy thứ gì. “Làm thế nào để tôi biết tôi là người cao nhất?” ông tự hỏi.

 

 

22
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

“Cao hơn, cao hơn”, ông hét lên với các kỹ sư ở dưới.
Bây giờ nhà vua cao hơn cả những đám mây mà ông có thể nhìn thấy toàn bộ vương quốc. Ông ấy cao hơn mọi ngọn núi, cao hơn so với tất cả các loài chim và bướm.
Vua Median cuối cùng cũng hài lòng. “Tôi là người rất cao nhất trong vương quốc”, ông tự nhủ.

 

24
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015

Vua Median hét xuống các kỹ sư của ông “Bây giờ các người có thể giúp tôi đi xuống “.
“Giúp ông cái gì?”các kỹ sư của hoàng gia hét. “Chúng tôi không thể nghe thấy ông.”

“Hãy đưa tôi xuống khỏi tòa tháp, những tên ngu giốt” nhà vua hét .

“Cái gì?” các kỹ sư của hoàng gia nói. “Nâng ông cao hơn nữa?”

Vì vậy, các kỹ sư đã nâng tòa tháp cao hơn nữa, cho đến khi họ không thể nghe bất kì thứ gì từ nhà vua. 

 

Và cho đến ngày nay, họ cũng vẫn không thể.

 

 

26
כל הזכויות שייכות לדני קרמן All rights reserved Danny Kerman 2015
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Skip to content