חוק השבות by nogavazana - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

חוק השבות

  • Joined Dec 2017
  • Published Books 2

חוק השבות

מגישה:נגה ואזנה

2

הגדרת המושג חוק השבות

.חוק השבות: חוק הקובע שזכותו של כל יהודי, מכל מקום בעולם, לעלות לארץ ולהתיישב בה

.החוק נקרא בשם “שבות” כי כל יהודי המחליט להתיישב בישראל נחשב לאדם השב למולדתו

3

קישור המציג את חוק השבות

4

הסבר על חוק השבות

  • החוק נחקק בשנת 1950, שנים אחדות לאחר השואה באירופה. ניצולי שואה ממזרח וממערב חיפשו מקום מקלט, וחוק השבות נועד לאפשר להם לקבל אזרחות ישראלית מיד עם בואם לכאן כדי שירגישו שהגיעו הביתה ויחושו שהם רצויים במדינת היהודים.

    החוק השבות קובע: שכל יהודי זכאי לעלות לארץ, לקבל תעודת עולה ולקבל אזרחות ישראלית, נועד לשמור גם על אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

5

שאלה לדיון

  • האם מי שנולד לאמא יהודייה נחשב ליהודי? כןלא

  • האם הזכויות של עולה מוקנות גם לבן זוגו של היהודי, ילדיו ובני זוגם, נכדיו ובני זוגם-זכאים לעלות ארצה? כןלא

6
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content