סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

סידור התפילות שלי

by

Artwork: ריף עטייה

  • Joined May 2015
  • Published Books 1

,בוקר רווי באור

.בריאות,שמחה ובתקווה

שנקום בכל בוקר עם חיוך

.ואת הקיים-נוקיר כברוך

שנדע להביט קדימה

,עם תובנות חדשות

להזיז את השלילי

,ולמלא את עצמנו בחיובי

,שנדע להפוך כל ייאוש לתקווה

.ורצון טוב ימיס כל אכזבה

!יום מבורך לכולנו

2
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

נתפלל כולנו

.לשקט ושלווה

שייענו כל משאלות ליבנו

  …אמן

לטובה!!

4
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

תמשיך לבקש את

עזרתו של הקב”ה כל

הזמן, ולאט לאט

תתחיל לראות עד כמה

…הוא עוזר לך

6
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

.בוקר טוב ומבורך

מי ייתן ונזכה כולנו להגשים ביום הזה

את משאלות ליבנו

.לטובה ולברכה

8
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

מי ייתן וקרן אור תאיר

..מעלינו ועל חיינו

ונזכה כל חיינו ואורך ימינו 

.להיות בשמחה אמתית

ושלא ניתן לשום

-מכשול-סערה-בעיה-

.לעצור אותנו מלהמשיך הלאה

10
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

מי ייתן והיום הזה

…יהיה תחילת המנוחה שלנו ממאבקים

…שנמצא בתוכנו את השלווה הפנימית

ונרשה לעצמנו להיות ערים

.ונוכחים לחיים במלואם

 

12
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

 ,אלי

תן לי את השלווה

לקבל את הדברים

,שאין ביכולתי לשנותם

אומץ לשנות את הדברים

,אשר ביכולתי לשנותם

.ואת התבונה להבדיל בין השניים

 

 

14
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

תתפלל לעיניים 

שרואות את הטוב

לב שסולח לרע

שכל ששוכח את

הנורא

ונפש שלעולם לו

מאבדת את האמונה

 

16
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content