חדשנות משבשת by rim maree - Illustrated by  רים אמארה מרעי     ספא שמא - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

חדשנות משבשת

by

Artwork: רים אמארה מרעי ספא שמא

 • Joined Jun 2018
 • Published Books 2
חדשנות משבשת by rim maree - Illustrated by  רים אמארה מרעי     ספא שמא - Ourboox.com

 הקדמה

חדשנות משבשת הוא מושג שהמציא אותו קליירטון כריסטנסן מבית הספר למנהל עסקים בהרווארד.המושג מתייחס לתופעה של נוכחות חברה

מובילה בתחום מסוים שפתאום היא קורסת ונעלמת מהמפה תוך כמה שנים הסיבה לכך היא התעלמות אותה חברה מחידוש כלשהו או  הצלחתה בהטמעתו לדוגמא  חברת הצילום שהייתה ידועה kodak

לפי טענת ד”ר קלמן החדשנות המשבשת מאיימת על כלל ההשכלה הגבוהה בארצות הברית הביקוש הולך וגודל על אוניברסיטאות מקוונות אשר נותנות מענה לאנשים (שרובם עובדים)  שלא מעניין אותם את המבנה של הקמפוס ואינם צריכים ספרייה ענקית ויפה כל מה שמעניין אותם הוא ללמוד ולקבל ציונים ולבסוף את התעודה .מצב זה הביא לתחרות בין סוגי האוניברסיטה כך שגם האוניברסיטאות הוותיקות ירצו להגיע לאנשים העובדים כשהם בטוחים שלהן יש יתרון כי הן מוסדות מוכרות ברמה מחקרית ואקדמית גבוהה יותר למרות שהן בכלל לא מתאימות לתנאי השוק כי אינן יכולות לספק את השירותים ואינן בנויות לכך מאחר והן לא מוכנות מכל הבחינות לשינוי שהתרחש ואין להם את   המודעות איך לפנות לקהל מסוג זה.

ובכן כך ירד הביקוש על האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית במקביל שוק ההשכלה הגבוהה המקוונת צמח בקצב מהיר ביותר.

לפי הניתוח של כריסטנסן השיבוש שהתרחש אינו טמון בחדשנות הטכנולוגית של ההוראה המקוונת אלא במודל העסקי של האוניברסיטאות הוותיקות, מודל שלא התאים לחידושים הטכנולוגיים ועליהן ללמוד איך לחולל שינוי ולהתאים את עצמן לתנאי  השוק.

הלקח הוא גילוי חדשנות מבעד מועדה ולעקוב אחריה ולא להדבק במודל העסקי הקיים .

4

אוניברסיטאות העתיד לאור החדשנות המשבשת

לאור הצמיחה האדירה במגמות החברתיות הטכנולוגיות והכלכליות צפוי  שאוניברסיטאות העתיד ייראו אחרת .

המוסדות שישרדו וימשיכו להתקיים במאה ה21 הן אלה שיגדירו מחדש את שירותיהם על סמך גישות אפקטיביות ויעברו שינוי ממסדי תוך כדי שילוב שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים

הגישות אלה כוללות:

פתרונות טכנולוגיים

שינוי בפרקטיקות ותהליכים

יעילות ממסדית

שיתוף פעולה בין מערכות שונות

יצירת קשרים עם שותפים לא שגרתיים לתחום החינוך

5

החזיתות לשינוי בהשכלה גבוהה

 טכנולוגיות וגישות בתוך ומעבר לכיתות-

 שיטות ונהלים המאפשרים ללומדים לרכוש את הכישורים הנדרשים-

 שינוי וחידוש מוסדיים המאפשרים את השיבושים הללו-

6
חדשנות משבשת by rim maree - Illustrated by  רים אמארה מרעי     ספא שמא - Ourboox.com

התחרות במעורבות הסטודנט

חוקרים מקצועיים מתחום החינוך בנוסף לארגונים ממשלתיים בוחנים דרכים חדשות שבהן אפשר לערב  סטודנטים הן בתוך והן מחוץ לקירות הכיתה .טכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT)מקיימות אינטראקציות חדשות בין המורה לתלמיד ,בין התלמיד לחומר ובין התלמידים עצמם דרך גישות הוראה חדשניות כמו :

משחקים המספקים ללומדים מרחב חקירה ומעודדים אותם לנוע בחלל באמצעות מנגנוני משוב: Gamification

 למידה משולב אשר משלבת אינטראקציות פנים אל פנים עם תקשורת אשר מופעלת באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת: Blended Learning

קורסים מקוונים פתוחים באופן מסיבי ) קורסים מקוונים מודרכים על ידי מנחה מאות תלמידים מתחברים אינטראקציה באמצעו): Mooc’s

טכנולוגיות רשת חברתיות .

8

9

Mooc’s Vs Universities

קורסי המוק מאיימים על המודל העסקי של האוניברסיטאות

ירידה בהכנסות עבור הרשמות לקורסים כתוצאה מהמחירים המוזלים לקרוסים המקווניםי-

פחות תמיכה בענף המחקר של הסגל האקדמי-

-איבוד מעמדן כמסלול הכרחי בדרך ללמידה וקריירה כתוצאה מזימון  גישה ישירה של תלמידים למורים ולמעסיקים-

10

סוגיות בהשכלה גבוהה אשר עולות כתוצאה מהאיום

על המודל העסקי הקיים באוניברסיטאות

ירידה ברמת התארים האקדמיים-

הגברה רב ממדית במספר האנשים בעלי התארים וירידת ערכם של התארים-

הפחתת מספר הסגל האקדמי ופגיעה במחקר-

11
משחק גלה את התמונה

כדי לשחק את המשחק יש לכנס לאתר : גלה את המחשק

ויש להקליד את קוד המשחק 28733

 

13
חדשנות משבשת by rim maree - Illustrated by  רים אמארה מרעי     ספא שמא - Ourboox.com

נוצר בעזרת Padlet
קוד QR של הפדלט (padlet) הזה
15
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content