Загальна педагогіка
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Загальна педагогіка

by

Artwork: Київськогого університета ім. Бориса Грінченка, кафедра теорії та історії педагогіки, ПВШм-1-17-1.4д

  • Joined Oct 2018
  • Published Books 2
Загальна педагогіка by Anastasiia - Illustrated by Київськогого університета ім. Бориса Грінченка, кафедра теорії та історії педагогіки, ПВШм-1-17-1.4д - Ourboox.com

Назва предмета: Загальна педагогіка.

Мета вивчення – забезпечичи теоретичні і практичні підготовку до виконання функціональних обов’язків вчителя, вихователя, викладача в закладах
освіти України; створити умови, наближенно до практичної професійної діяльності; забезпечити творчий розвиток особистості студента.

 

Завдання курсу:
 формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для
виконання функціональних обов’язків вчителя, викладача, педагога;
 формавання основ педагогічного мислення, здатності осмислювати і
аналізувати педагогічну дійсність.
 формуванна готовності до педагогічної праці на гностический,
комунікативному, операційному рівнях.
 формувані відповідального, творчого ставлення до педагогічної діяльності.

 

 

3

 формуляр свідомого ставлення до сутності и соціального значення
педагогічної діяльності.
 ознайомлення з історичним розвитком та етнопедагогічними особивостями
світової педагогічної думки и освітянської галузі України та, зокрема Київщини;
 моделювання та розв’язування педагогічних ситуацій;
 формування творчої всебічно розвиненої особистості студента – майбутнього
педагога.

 

Кількість занять – 8 на 2 блоки. Кожний блок – окрема тема для вивчення. Післе кожно блока обовязкова перевірка опанованих знань.

 

4
Загальна педагогіка by Anastasiia - Illustrated by Київськогого університета ім. Бориса Грінченка, кафедра теорії та історії педагогіки, ПВШм-1-17-1.4д - Ourboox.com

Ваше навчання розділено на два блока (модулі)
І модуль: ЗАГАЛЬНІ ОСНОВІ ПЕДАГОГІКИ

Цей модуль включає в себе 3 тем для вивчення:

1.Вступ. Загальна характеристика
педагогічної діяльності. Педагогіка як
наука та навчальна дисципліна.
Методологія педагогіки.
2. Система та структура освіти України.
Нормативно-правова база у сфері освіти
України. Інновації в освіті
3. Управління у галузі освіти. Наукові
засади внутрішнього управління.
Керівництво загальноосвітніми
навчально-виховними закладами.

6

ІІ модуль: ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

Цей модуль включає в себе 4 тем для вивчення:

1.Педагогний процесс як система та
цілісне явище. Теорія навчання
2. Виховання в цілісному педагогічной
процесі. Концепция виховання
3. Теорія навчання: види, типи, системи,
теорії навчання. Теорія виховання:
напрями виховання 4.Форми організації
та методи реалізації
цілісного педагогічного процесу.
Формула базового культивирования
особистости в цілісному педагогічном
процесі. Технологія педагогічного
спілкування.

Кожна тема включає в себе короткі пояснення, а після – певні інтерактивні завдання.

Тримай план нашої роботи (посилання)

7

Уході вивчення кожної теми, важливо зосередити увагу на зміст і розвиток педагогічних теорій, видатних педагогів України та світу, якы зробили внесок у педагогічну науку; основні категорії педагогіки; методи педагогіх досліджень;  принципи та методи навчання та виховання; наукові та організаційні засади системи освіти України, специфіка навчальних закладів різного типу; функціональні обов’язки вчителя, вихователя, викладача та психолого-педагогічні вимоги до них.

Бажаю успіху!

8
Загальна педагогіка by Anastasiia - Illustrated by Київськогого університета ім. Бориса Грінченка, кафедра теорії та історії педагогіки, ПВШм-1-17-1.4д - Ourboox.com

І модуль: ЗАГАЛЬНІ ОСНОВІ ПЕДАГОГІКИ

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика педагогічної діяльності. Педагогіка як
наука та навчальна дисципліна. Методологія педагогіки.

2. Система та структура освіти України.
Нормативно-правова база у сфері освіти
України. Інновації в освіті
3. Упражнение у галузі освіти. Наукові
засади внутрішнього управління.
Керівництво загальноосвітніми
навчально-виховними закладами.

 Чудовий сервіс mindmeister допоможе тобі опанувати багато питань без проблем. Лише перейди за посиланням

Ця ментальна карта дасть відповідь на такі запитання:

1. Що таке педагогіка и її основні функції.

2.Завданн педагогіки та основнії категорії.

3.Сістема педагогічних наук та технології навчання.

4.Основні методи та принципи педагогіки.

5. Зв’язок педагогіки з іншими науками та вченими, які зробили значний внеклассный у розвиток педагогічної науки.

Після засвоєння матеріалу пройдіть будь-ласка невеликий тест , щоб дізнатися рівень знань з даної теми.

10

ІІ модуль: ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ.

1.Педагогний процесс як система та
цілісне явище. Теорія навчання. 

 

11
Загальна педагогіка by Anastasiia - Illustrated by Київськогого університета ім. Бориса Грінченка, кафедра теорії та історії педагогіки, ПВШм-1-17-1.4д - Ourboox.com
Загальна педагогіка by Anastasiia - Illustrated by Київськогого університета ім. Бориса Грінченка, кафедра теорії та історії педагогіки, ПВШм-1-17-1.4д - Ourboox.com

Педагогический процесс як система протікає в інших системах: освіті, школі, классі, на окремому уроці тощо. Кожна з таких систем функціонує в певних зовнішніх, зокрема природно-географічних, суспільних, виробничих, культурних тощо та внутрішніх умовах, якими для школи є матеріально-технічні, морально-психологічні, санітарно-гігієнічні и інші умови. Кожна з систем має власні складові. Компонентами системи, в яких протікає педагогічний процес, є педагоги, виховання та умови виховання.

Яка ж будова педагогічного процесу? У виховному роботі педагог ставить перед собою мету виховання. Для того, щоб її досягти, в контртизусе свої дії, тобто визначає завдання; для реалізації завдань застосовує відповідні  педагогічні засоби. Яий при цьом достатньо вражвані законні зв’язки і умови , то між педагог і вихованец встановлюється співпрайи, педагог викликає і організовує активна діяльністи учны, спрямований на засвоєння людського досвіду, домагається певної прогресії в індивідуальном розвитке відносны метите вихованни , потенційны буде що виявляйся  в результатах  виховання.

14

2. Виховання в цілісному педагогічной
процесі. Концепция виховання.

Виховання традиційно визначається як спеціально організоване педагогічний вплив на розвивається особистість з метоъ формування у неї визначаються суспільством соціальних властивостей і якостей, відносині подеінки.

Види: сімейне, шкільне, позашкільне, конфесійне (релігійне), этнічне, а також виховання в дитячих, юнацьких організаціях в спеціалізованих освітніх установах (дитячих будинках, школах-інтернатах).

Для більш детального ознайемолення пропоную переглянути дані презентації.

 

15

3. Теорія навчання: види, типи, системи,
теорії навчання. Теорія виховання:
напрями виховання.

До перегляду пропоную відео – лекцію “Теорія навчання та виховання”

4.Форми організації та методи реалізації
цілісного педагогічного процесу.
Формула базового культивирования
особистости в цілісному педагогічном
процесі. Технологія педагогічного
спілкування та встановлення
педагогічно доцільних взаємовідносин.

На розгляд теми до вашої уваги пропонується  презентація 

та стаття .

Після закінчення пройдіть будь-ласка  тренінг.

По завершенню опанування 2-го блоку, пропоную перевірити свої знання, виконавши тестові завдання.

16

На завершение пропоной додатковий список

, який вам знадобиться у нагоді.
Сподіваюсь ви опанували всі знання! До зустрічі!

17
Загальна педагогіка by Anastasiia - Illustrated by Київськогого університета ім. Бориса Грінченка, кафедра теорії та історії педагогіки, ПВШм-1-17-1.4д - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content