МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

by Vasyl

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

by

  • Joined Dec 2018
  • Published Books 1

Сьогодні процеси інформатизації стають надзвичайно важливими. Інформація як стратегічний продукт стає як предметом конкуренції, так і засобом захисту та реалізації основних національних інтересів. Здатність суспільства та її установ збирати, обробляти, аналізувати, обробляти, систематизувати та накопичувати інформацію стала важливою передумовою соціального та технологічного прогресу, фактором національної безпеки, основою успішної зовнішньої політики.

Багато розрахунків, пов’язаних з повсякденною діяльністю людини, доцільно виконувати в табличній формі. Такі розрахунки включають, наприклад, бухгалтерські розрахунки, розрахунки обліку з урахуванням обігу матеріалів і виробів на підприємстві, товарів у складі, різних інженерних та статистичних розрахунків. Можна складати бізнес-документи у формі таблиць: рахунки, відомості, накладні тощо. Загалом, представлення даних у прямокутних таблицях є надзвичайно зручним і простим.

2

Мета роботи полягає у вивченні методики навчання електронних таблиць в шкільному курсі інформатики.

Об’єктом дослідження є методичні підходи до вивчення табличного процесора в середній школі.

Предметом дослідження є методика використання сервісу LearningApps для вивчення табличного процесора в загальноосвітній школі

3

Розвиток комп’ютерного програмного забезпечення також  вплинув і на галузь табличних обчислень. Для обробки табличних даних використовуються сучасні додатки, такі як табличні процесори,  електронні таблиці (ЕТ). Перевага електронних таблиць полягає в тому, що можна обробляти великі обсяги інформації та використовувати широкий спектр методів для полегшення сприйняття інформації.

4

Розроблено методику використання комплексу навчально-контролюючих інтерактивних вправ на основі LearningApps для вивчення табличного процесора.

 

5
Розроблено методику використання комплексу навчально-контролюючих інтерактивних вправ на основі LearningApps для вивчення табличного процесора.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ by Vasyl - Ourboox.com
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ by Vasyl - Ourboox.com
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ by Vasyl - Ourboox.com
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ by Vasyl - Ourboox.com

Матеріали проведеного дослідження можна використовувати для подальшого вивчення методики навчання роботи в електронних таблицях. Вони можуть бути використані під час викладання навчального курсу “Інформатика”, курсів за вибором, гуртків із інформатики тощо; під час підготовки конспектів уроків, підготовки та проведення занять, в навчально-виховний роботі вчителя та учня.

11
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ by Vasyl - Ourboox.com

 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

 

 

By Vasul Baranuk

 

13
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content