Складнопідрядне речення by Dariy - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Складнопідрядне речення

by

  • Joined Jan 2019
  • Published Books 4
Складнопідрядне речення by Dariy - Ourboox.com

Складнопідрядним називається таке складне речення, у якому одне просте речення за змістом і граматично залежить від іншого та з’єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова.

Складнопідрядне речення складається з головного речення й одного або кількох підрядних, що пояснюють головне в цілому або один із його членів. Від головного речення до підрядного можна поставити питання.

 

3

РезульÑ'ат пРошуку·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½ÑŒ за запÐÑ'ом "-ÐºÐ»Ð°ÐнопіÐряÐне речення"

4
Підрядні сполучники не бувають членами речення. За будовою вони 
поділяються на прості (що, як, щоб, якщо, якби, хоч, ніж, мов, чи) 
і складені.
Сполучні слова ― це повнозначні слова; вони, на відміну від сполучників, 
є членами речення. У ролі сполучних слів виступають відносні займенники 
і прислівники хто, що, який, чий, котрий, де, куди, звідки, як, чому, коли.
Різниця між сполучниками та сполучними словами полягає в тому, що:
1) сполучники не відповідають на питання, а сполучні слова відповідають;
2) підрядне речення зі сполучним словом можна перетворити на питальне 
речення, а зі сполучником -- не можна
3) сполучник можна замінити лише сполучником, а сполучне слово --
 тільки іншим сполучним словом.             ÐÿðՓð2†™ Ñ Ð * зне зÐՓбрР° жÐð½ð
5

Складнопідрядні речення з підрядними часу   Складнопідрядним реченням з підрядним часу називається складне речення, підрядна частина якого вказує на час дії або стану, про які повідомляється в головному реченні. Вона відповідає на питання коли? як довго? відколи? доки? на який час? Напр.: «Чому ж стоїш без руху ти, Коли ввесь світ співає?

6

1 Установіть відповідність.

Частина речення Вид підрядного речення
1 … працював, хоч і … А обставинне допустове
2 … прийшла, щоб … Б обставинне міри і ступеня
3 … зіщулився, бо … В обставинне мети
4 … напишу, якщо … Г обставинне причини
Д обставинне умови

2 Яке речення називають складнопідрядним?

 

7

1 1) А, 2) В, 3) Г, 4) Д.

Складнопідрядним називається складне речення, у якому прості речення, з’єднані підрядні сполучником чи сполучним словом

8
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content