תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

תנו כותרת לספר

by

Artwork: שגיא

  • Joined Feb 2020
  • Published Books 10

פעם אחת ילד הלך ליער

2
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

היה שם מלא עצים

4
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

השורשים היו בצבע חום

6
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

והעלים בצבע ירוק

8
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

הילד הלך ביער

10
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

והוא ראה עץ מיוחד

12
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

ולמלה בעץ היה קן ציפורים

14
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

אבל משה היה מיוחד בעץ הזה זה שהשורשים היו לבנים

16
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

.

 והעלים היו ירוקים

18
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

הילד המשיך ללכת ביער ואז ראה זאב

20
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

הזאב רדף אחר הילד והילד ראה אריה תינוק

22
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

והילד אמר הצילו יש זאב שרוצה לטרוף אותי

24
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

.אבל הזאב ישן .  והאריה אמר טוב שאמרת לי אמת אני ילך לטרוף אותו.

.והאריה עבר מעץ לעץ

26
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

והאריה מצא את הזאב והוא טרף אותו ומשה נשאר מהזאב זה רק עצמות

28
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

הילד יצא מהיער

30
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

והכין לעצמו חביתה

32
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com

והביא לחברים שלו ארוכה שלמה לכבוד טו בשבט

34
תנו כותרת לספר by SAGIBARNOY - Illustrated by שגיא - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content