זכויות הילד by jalal - Illustrated by גלאל עבד אלרחים - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

זכויות הילד

by

Artwork: גלאל עבד אלרחים

 • Joined Nov 2015
 • Published Books 2

אמנת זכויות הילד (1989)

מטרת האמנה היא לקבוע אמות מידה להגנת הילדים נגד ההזנחה והניצול לרעה מהם הם סובלים, ברמות שונות, בכל הארצות ובכל יום. היא מקפידה להתחשב במגוון התרבויות, במגוון המשטרים ובמצב הכלכלי במדינות השונות. השיקול החשוב ביותר הוא טובתו של הילד. ניתן לחלק את הזכויות המפורטות באמנה לשלוש קבוצות עיקריות:

סיפוק צרכים: הזכות להחזיק, לקבל ולהגיע למספר אמצעים ושירותים (שם, לאום, טיפול רפואי, חינוך, מנוחה, משחק וטיפול בנכים וביתומים).

הגנה: הזכות להגנה מפני מעשים הגורמים נזק לילד (הפרדה מההורים, מעורבות במלחמה, ניצול מסחרי או מיני וניצול פיזי או רגשי).

השתתפות: זכותו של הילד שיתחשבו בדעתו בהחלטות הקשורות לחייו. ככל שיכולותיו מתפתחות, יש לאפשר לילד להגדיל את אפשרויותיו למעורבות חברתית כהכנה לחיים בוגרים (בכלל זאת: חופש ביטוי והבעת דעה, תרבות, דת ושפה).

2
זכויות הילד by jalal - Illustrated by גלאל עבד אלרחים - Ourboox.com
 • זכות לחינוך וטיפול רפואי.
  הגנה מפני פעולות מזיקות כגון עינויים,ניצול מיני, ניצול בעבודה, התעללות והזנחה, וסחר בילדים.
  הגנת ילדים נכים, ילדים חסרי משפחה וילדים פליטים.
  חובת המדינות החתומות לכבד ולהבטיח את הזכויות המפורטות באמנה ללא אפליה וללא התייחסות למאפייני דת, גזע, מגדר, שפה וכו’. כמו כן המדינות ינקטו בכל האמצעים המתאימים להבטיח את הגנת הילד מפני אפליה בשל מעמד, השקפה וכו’.
  בכל הפעולות הנוגעות לילדים, תהא טובת הילד השיקול הראשון. המדינות החברות יבטיחו לילד הגנה וטיפול ככל שיידרש לטובתו.
  המדינות החברות יכבדו את אחריותם, זכויותיהם וחובותיהם של ההורים או של בני המשפחה המורחבת או של הקהילה על מנת לספק הכוונה והדרכה לילד המתפתח.
  הילד יירשם מיד לאחר לידתו, ומתוקף זכויותיו תהא לו הזכות להיקרא בשם פרטי, הזכות לקבל אזרחות, הזכות להכיר את הוריו ולהיות מטופל על ידם.

4
 • המדינות החברות יבטיחו כי לא יופרד הילד מהוריו בניגוד לרצונם, אלא רק במקרים מסוימים כגון התעללות, הזנחה וכו’. במקרה זה המדינות יכבדו את זכויות הילד המופרד.

  לילד שהוריו גרים במדינות שונות יש זכות לקיים קשרים אישיים ומגעים ישירים עם שני הוריו גם יחד.

  לילד המסוגל לחוות דעה משלו יש זכות להביע דעה כזו.

  המדינות החברות יכירו בעקרון כי לשני ההורים אחריות משותפת לגידול הילד ולהתפתחותו.

  המדינות החברות ינקטו באמצעים: תחוקתיים, מנהליים, חברתיים וחינוכיים מתאימים על מנת להגן על הילד מפני אלימות גופנית או נפשית, חבלה, התעללות , הזנחה טיפול רשלני, אכזריות או ניצול.

  ילד שסביבתו המשפחתית נשללה ממנו, יהיה זכאי להגנה מיוחדת ולסיוע מצד המדינה.

  מדינות חברות המכירות בשיטת האימוץ ומתירות אותה יבטיחו כי טובת הילד תהווה את השיקול המכריע, כמו כן יבטיחו כי האימוץ יאושר רק על ידי רשויות מוסמכות. האנשים נוגעים בדבר האימוץ הסכימו מתוך ידיעה מלאה לאימוץ בהתבסס על ייעוץ.

5

זכויות הילד   

7
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content