מי אני ומהו שמי ? by Jamal alture - Illustrated by 2011 - כל הזכויות שמורות להואת ספר לכל בע
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

מי אני ומהו שמי ?

by

Artwork: 2011 - כל הזכויות שמורות להואת ספר לכל בע"מ

  • Joined Dec 2020
  • Published Books 3
מי אני ומהו שמי ? by Jamal alture - Illustrated by 2011 - כל הזכויות שמורות להואת ספר לכל בע"מ  - Ourboox.com

הנה אני יונה 

גור גור גור , אני הומה

פה חברי היונים כולם 

3
מי אני ומהו שמי ? by Jamal alture - Illustrated by 2011 - כל הזכויות שמורות להואת ספר לכל בע"מ  - Ourboox.com

אני היא הפרה 

מו מו מו , לך עונה

הרפת היא ביתי 

5
מי אני ומהו שמי ? by Jamal alture - Illustrated by 2011 - כל הזכויות שמורות להואת ספר לכל בע"מ  - Ourboox.com

אני הדג השט במים 

ביתי הים או האגם

ולעיתים אקום 

והנה אני באקוריום

7
מי אני ומהו שמי ? by Jamal alture - Illustrated by 2011 - כל הזכויות שמורות להואת ספר לכל בע"מ  - Ourboox.com

:הדמויות

הפרה
הדג

היונה

? מה קולי והיכן ביתי
? מי אני ומהו שמי

9
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content