המעגל by massri - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

המעגל

Member Since
May 2017
Published Books
1
1

בעזרת הספר נלמד את התיאוריות של המעגל במישור

נתנסה דרך המחשות

וכמו כן נוכיח אותן ונצפה בהוכחות דרך הישומים

עבודה נעימה

2

לזוויות מרכזיות שוות מתאימות קשתות שוות

בדף הבא נתנסה בהמחשה של התיאוריה

3

4

זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות

בדף הבא נתנסה בהמחשה של התיאוריה

5

6

אנך ממרכז המעגל למיתר, חוצה אותו וחוצה את הזווית המרכזית הנשענת על אותו מיתר

בדף הבא נתנסה בהמחשה של התיאוריה

7

8
9
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply