המעגל by massri - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

המעגל

  • Joined May 2017
  • Published Books 1
1

בעזרת הספר נלמד את התיאוריות של המעגל במישור

נתנסה דרך המחשות

וכמו כן נוכיח אותן ונצפה בהוכחות דרך הישומים

עבודה נעימה

2

לזוויות מרכזיות שוות מתאימות קשתות שוות

בדף הבא נתנסה בהמחשה של התיאוריה

3

4

זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות

בדף הבא נתנסה בהמחשה של התיאוריה

5

6

אנך ממרכז המעגל למיתר, חוצה אותו וחוצה את הזווית המרכזית הנשענת על אותו מיתר

בדף הבא נתנסה בהמחשה של התיאוריה

7

8
9
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now