ליר, עמית, אור וליאור מזמינים את הכתה לטיול בירושלים by yael more - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

ליר, עמית, אור וליאור מזמינים את הכתה לטיול בירושלים

Member Since
Jun 2017
Published Books
6
ליר, עמית, אור וליאור מזמינים את הכתה לטיול בירושלים by yael more - Ourboox.com

 למה נבחר האריה השואג להיות סמלה של העיר ירושלים?

2

 גרשון אגרון היה ראש העיר ירושלים . היה לו הצורך לייצר סמל לעיריה, הוא הוציא מכרז למעצבים והכריז כי הפרס על הסמל יהיה 25 ל”י

אגודת הציירים זכתה במכרז:

האריה השואג- מוצג בתנ”ך כסמלם שבט יהודה וממלכת יהודה שמרכזה ירושלים.

האריה הוא סמל של כוח וגבורה.

חומות ירושלים מאחוריו.

עלי זית-מסמלים שלום וכןאת עצי הזית הנפוצים באזור

3
ליר, עמית, אור וליאור מזמינים את הכתה לטיול בירושלים by yael more - Ourboox.com
ליר, עמית, אור וליאור מזמינים את הכתה לטיול בירושלים by yael more - Ourboox.com

מי מזהה את המבנה?
את מי הוא משמש ולאיזו מטרה?
איזה סמל יש להם בקצה הכיפה?

כיפת הסלע ניקראת גם כיפת הזהב.
המקום מקודש למוסלמים, הם מאמינים שמוחמד דרך במקום זה לפני שעלה לשמים.
המקום גם קדוש ליהודים, הם מאמינים ששם התקיימה עקדת יצחק.

6
ליר, עמית, אור וליאור מזמינים את הכתה לטיול בירושלים by yael more - Ourboox.com

מי מזהה את המקום?

למה קוראים למקום הזה מגדל דוד?
למה הוא שימש בעבר ולמה הוא משמש היום?

מי ביקר במקום הזה
 

8

השם מגדל דוד ניתן לו בטעות , מבקרים הדביקו לו את השם בטעות וכך זה נשאר עד היום.
מגדל דוד הוא כינוי למצודה שהגנה על העיר ירושלים.
המצודה נבנתה על מקום גבוה כי מטרתה הייתה להגן על תושבי העיר.
בעבר המקום שימש כמצודה להגנת העיר, אחר כך הפכה להיות מרכז שילטוני וצבאי.
המלך הורדוס בנה שלושה מיגדלים, מגדל דוד הוא היחידי שנותר מגדל פצאל).

9
10
ליר, עמית, אור וליאור מזמינים את הכתה לטיול בירושלים by yael more - Ourboox.com

? מה אתם רואים בתמונה

?מה אתם יכולים לומר על המקום הזה

12
ליר, עמית, אור וליאור מזמינים את הכתה לטיול בירושלים by yael more - Ourboox.com
ליר, עמית, אור וליאור מזמינים את הכתה לטיול בירושלים by yael more - Ourboox.com
ליר, עמית, אור וליאור מזמינים את הכתה לטיול בירושלים by yael more - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book