מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה

ניסיון לבנות ספר דיגיטלי
Member Since
Jan 2015
Published Books
94

ספרון דיגיטלי: במסגרת הפעילויות לעידוד קריאה  ייצרו התלמידים ספרונים דיגיטליים המהווים  “חיקוי יצירתי” לספר או לסיפור שבחרו. התלמידים יהפכו את הסיפור לתסריט ויעבדו אותו למצגת אינטראקטיבית. בסיפור  ישובצו אמצעי מולטימדיה שונים, קישורים חיצוניים ופנימיים, זאת על מנת לתת לטקסט משמעות רחבה יותר תוך שמירה על המבנה המקורי של הסיפור. התלמידים יעברו תהליך ארוך טווח של כתיבה, טיוט והפיכת הספרון לדיגיטלי.

1

ספרון קשיח: התלמידים ייכתבו ספרון בדרך של “חיקוי יצירתי”  בעל מסר דומה, אך עם דמויות אחרות ובהקשר שונה (מקום אחר וזמן אחר).

משחק: בפעילות זו התלמידים יבנו משחקים סביב יצירות שקראו, דמויות מספרים ועוד. באפשרות התלמידים לבנות משחקים קשיחים או משחקים דיגיטליים, באמצעות תבניות ליצירת משחקים הילדים בחרו ספר מרשימת מצעד הספרים ויצרו דגם או .משחק בעקבות הספר או דמות שאהבו

2
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com
מצעד הספרים כיתה א’1 בית ספר שיזף אור יהודה by אילן - Ourboox.com

ניתן לצפות בספרים דיגיטליים נוספים בקישור הבא

http://goo.gl/eRjlbm

19
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply