קורס טכנולוגיה לצורכי למידה והוראה במתמטיקה, צוות 2, ראובן סימה ורולא by reuven k - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

קורס טכנולוגיה לצורכי למידה והוראה במתמטיקה, צוות 2, ראובן סימה ורולא

Member Since
Jun 2020
Published Books
2
קורס טכנולוגיה לצורכי למידה והוראה במתמטיקה, צוות 2, ראובן סימה ורולא by reuven k - Ourboox.com

צפו בסרטון הבא ושימו לב מה קורה לנוזל הירוק.

2

משימת חקר

בפעילות הבאה תתנסו בחקר משולש ישר זווית ותכונותיו. תלמדו מה קורה כאשר בונים ריבועים על צלעות משולש ומשפט תכונה חשוב ומעניין.

לצורך הפעילות, לפניכם שני קישורים:

1) הנחיות לפעילות חקר.

2) יישומון דינמי לפעילות.

פתחו את הקישורים ועבדו על פי ההנחיות.

3
קורס טכנולוגיה לצורכי למידה והוראה במתמטיקה, צוות 2, ראובן סימה ורולא by reuven k - Ourboox.com

פעילות סיכום

היום גילינו ולמדנו על קיום משפט פיתגורס

לפיו, במשולש ישר זווית סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר

לסיכום הנלמד, ענו על דף העבודה האינטראקטיבי באתר wizer.me

5
קורס טכנולוגיה לצורכי למידה והוראה במתמטיקה, צוות 2, ראובן סימה ורולא by reuven k - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply