Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання до теми: “Всесвіт і Сонячна система” (Природознавство, 4 клас) by Olha Topolnytska - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання до теми: “Всесвіт і Сонячна система” (Природознавство, 4 клас)

студентка групи ПОм-1-16-2.Од, Педагогічного інституту Київського університету імені Б. Грінченка
 • Joined Sep 2017
 • Published Books 3

Зміст

   Вступ

Розділ I Загальна інформація курсу.

Розділ II Використання методики змішаного навчання при вивченні теми.

Розділ III План вивчення уроку на тему “Сонячна система, її склад” (Природознавство, 4 клас).

   Список додаткових е-ресурсів до поданої теми

 

 

2

Вступ

Навчаючи інших, ми навчаємося самі… (Сенека)

У посібнику подані методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання до теми: “Всесвіт і Сонячна система” (Природознавство, 4 клас). Також у посібнику наведено приклад розробки уроку №2 з використанням інтерактивних вправ, відео, таблиць. Зібрані матеріали допоможуть вчителям у підготовці та подальшому проведенні уроків з поданої теми.

Посібник можна використовувати як на уроках в початковій школі, так і в позакласній роботі.

3
Розділ I
Загальна інформація курсу

Назва предмета: Природознавство (4 клас)

Основна мета навчального курсу  – сприяти формуванню природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, їхню взаємозалежність та взаємодію; опанування способами навчально-пізнавальної  діяльності, розвитку ціннісних ставлень до природи, до самого себе.

Курс розрахований на 11 годин (уроків), зміст яких пропонується опанувати за 6 тижнів.

Пропонуємо ознайомитися із темами курсу які подані у таблиці:

4
Пропонуємо ознайомитися з темами курсу які подані у таблиці:

Програмні вимоги

 

Учень/учениця:

має уявлення про давні моделі Всесвіту та сучасні уявлення про нього; про зорі, сузір’я, Молочний Шлях;

називає склад Сонячної системи, теплові пояси Землі; умови, необхідні для життя живих організмів;

пояснює зв’язок між добовим та річним рухом Землі і періодичними змінами у природі;

характеризує умови на планетах Сонячної системи;

застосовує знання для задоволення пізнавального інтересу про Землю та інші планети Сонячної системи.

Ключове питання курсу: Що таке зорі, Всесвіт, планети, Сонячна система?

6
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання до теми: “Всесвіт і Сонячна система” (Природознавство, 4 клас) by Olha Topolnytska - Ourboox.com

Завдання

 • формування цілісної природничо-наукової картини світу, яка відображає основні закономірності у природі та місце в ній людини;

 • формування елементарних уявлень і понять про об’єкти і явища природи , зокрема явлення про   Всесвіт; Сонце – зорю; Землю –  планету; склад Сонячної системи;

 • формування знань  про добове обертання та річний рух Землі, Місяць, нашу Галактику, сузір’я Великий та Малий Віз;

 • формування елементарних уявлень і понять про взаємозв’язки та залежності у системі «нежива природа – жива природа», зокрема про причини нерівномірного освітлення і нагрівання  земної поверхні   сонячними променями, причини зміни дня і ночі; пір року; нероздільну єдність людини та Всесвіту;

 • набуття здатність учня застосовувати знання про рух небесних тіл   для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

8
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання до теми: “Всесвіт і Сонячна система” (Природознавство, 4 клас) by Olha Topolnytska - Ourboox.com
Розділ II

Навички Soft Skills при вивченні теми.

 • Розвиток критичного мислення;
 • Розвиток навичок аналізу, класифікації, виокремлення головного;
 • Вміння висловлювати свою думку, та поважати думки інших;
 • Розвиток навичок користування інтернет сервісами;
 • Вміння організовувати власний простір, роботу;
 • Уміння шукати, обробляти інформацію.
Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, розумно інтегруючи їх у навчальний процес, можна більш ефективно вирішувати цілу низку навчальних завдань. А також стає можливим ураховувати не лише вікові особливості та рівень підготовки, але й індивідуальні психологічні характеристики кожного учня.
Учитель співпрацює з учнями, використовуючи технічний засіб, що є надзвичайно цікавим для учнів.
Учитель повинен бути поруч з учнем, коли він потребує допомоги, однак не заважати йому працювати самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі учні працювали протягом заняття.
 

 

10
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання до теми: “Всесвіт і Сонячна система” (Природознавство, 4 клас) by Olha Topolnytska - Ourboox.com

Змішане навчання – це методика формальної освіти, згідно з якою учень/учениця засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає у шкільному класі. Водночас, усі активності впродовж вивчення того чи іншого предмету логічно пов’язані між собою і, як результат, учень отримує цілісний навчальний досвід.

12
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання до теми: “Всесвіт і Сонячна система” (Природознавство, 4 клас) by Olha Topolnytska - Ourboox.com
Розділ III

Пропонуємо на прикладі одного уроку розглянути реалізацію змішаного навчання.

Природознавство, 4 клас

Урок №2 на тему “Сонячна система, її склад”.

Мета уроку:

 • формувати в учнів уявлення про космічні тіла, Сонячну систему та її будову;
 • розвивати творчу активність, допитливість, пам’ять, спостережливість, мислення, уміння аналізувати, порівнювати й робити висновки;
 • виховувати допитливість, інтерес до наукових знань, бажання дізнаватися більше та пізнавати природу.

 

14

Підготовчий етап

Завдання для учнів до уроку:

Переглянь презентацію ( Презентація “Сонячна система, її склад”  ) та поринь у віртуальну подорож космосом.

 

І. Вступна частина

1. Організація класу до уроку у вигляді організаційної бесіди.

 

* Методичний коментар: на підготовчому етапі буде доречним використання таких сервісів як YouTube, PowToon, які дозволять учням в цікавій формі опрацювати певний матеріал до уроку.

15

ІІ. Основна частина

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

1. Визначення теми уроку: Робота з хмаринкою слів за допомогою ресурсу Tagul.

Відгадайте загадки, відповідь знайдіть скориставшись хмаринкою слів.

Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає.(Сонце)

Один баранець пасе тисячі овець.(Місяць і зорі)

 

* Головне завдання вчителя в даному завданні – це обрати основі слова теми, продемонструвати учням хмаринку слів та дати учням можливість висловити свої міркування щодо того, яка тема буде сьогодні розглядатися.

** Ознайомтесь із інструкцією по створенню хмаринки слів, а також прикладом “Сонячна система, її склад

 

 

16

17

2. Хвилинка спостережень.

Пропонуємо провести в ігровій формі:

У класі на постійні основі працює гідрометцентр.

І слово надається синоптику, який вказує наступні дані :

 • число,
 • день тижня,
 • рік,
 • стан неба, напрям вітру,
 • температура повітря,
 • опади.
18
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання до теми: “Всесвіт і Сонячна система” (Природознавство, 4 клас) by Olha Topolnytska - Ourboox.com

СПРИЙМАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з підручником ст.10-11 (Природознавство, 4 клас, авт. Т.В.Гладюк).

Учні отримують завдання ознайомитися із інформацією у підручнику та розглянути малюнки №6 та №7.

* Дайте учням можливість подискутувати  с приводу такого питання: Що нагадує у нічному небі згорання метеороїда у повітряному просторі Землі?

20
Методичні рекомендації для вчителя щодо реалізації змішаного навчання до теми: “Всесвіт і Сонячна система” (Природознавство, 4 клас) by Olha Topolnytska - Ourboox.com

2.Виконання практичного завдання.

Учням пропонується виконати завдання на закріплення опрацьованого матеріалу за допомогою сервісу LearninigApps.

 

 

22

3. Перегляд відео в YouTubeСонячна система

Уважно перегляньте відео. Які незвичайні факти про Сонячну систему вас вразили найбільше?

* Після перегляду відео обговоріть з учнями його зміст. Які незвичайні факти вони почули, чого у відео вони не почули, на відміну від переглянутої вдома презентації, яке їхнє враження від почутої інформації.

 

 

23

4. Музична фізкультхвилинка

 

 

24

5. Робота з сервісом LearningApps.

Уважно прочитавши завдання виконайте вправу.

* На основі переглянутого відео та презентації (домашнє завдання) учням пропонуємо пограти у пізнавальну гру, де потрібно вставити пропущені слова.

25

6. Робота в групах. Дискусія.

Кожна група отримує картку на якій вказано завдання, а саме:

Група 1: Доводить, що життя на інших планетах існує.

Група 2: Заперечує, доводить, що життя на інших планетах не існує.

Група 3: Аналізує відповіді, робить висновки.

 

* Для того щоб дискусія була цікава радимо вчителю підготувати додаткову літературу для учнів (вирізки із журналів, природничі атласи, статті з інтернету) у яких учні виділять головне у процесі підготовки.

26

ІII. Підсумкова частина

1. Перевірка засвоєння знань. Тестування.

Ця вправа допоможе перевірити  досягнення учнів по темі: « Сонячна система, її склад.»

 

 

 

27

2. Підсумки уроку та оцінювання. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Підбийте підсумки роботи, користуючись зразками:

●На уроці найбільшим відкриттям для мене було…

●Мені цікаво було дізнатися про…

●Після уроку я обов’язково прочитаю додаткову літературу про…

3. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника «Сонячна система».

2. Творче завдання: підготувати розповідь на тему «Я у Всесвіті», використовуючи малюнки, вірші, загадки тощо.

 

28

Додаткові е-ресурси які можна використати при вивченні тем:

Назва інструменту:  One Note (https://www.onenote.com/)

Приклад завдання для учнів: Запиши головне, що запам’ятав з відео в нотатки One Note.

Назва інструменту: Draw.io (https://www.draw.io/)

Приклад завдання для учнів: Створи схему розташування планет в Сонячній системі за допомогою Draw.io.

Назва інструменту:Програма Google Earth (https://www.google.com/intl/uk/earth/index.html – сайт на якому можна завантажити програму, програма – безкоштовна)

Приклад завдання для учнів: Переглянь віртуальний глобус Землі та порівняй із зображеннями Землі, знайди спільні та відмінні риси.

Назва інструменту: Tagul (https://tagul.com/).

Приклад завдання для учнів: Створити хмаринку слів до поданої теми: “Сонячна система, її склад”.

29

Також пропоную скористатися Webmix  в якому представлені посилання на корисні е-ресурси для вчителів.

 

 

 

30

 З питаннями та пропозиціями щодо електронного посібника звертайтесь за електронною адресою:

[email protected]

31
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content